Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Lekceważące podejście do kwarantanny kosztowało sądeczankę 15 tys. zł

Data publikacji 24.04.2020

Choć mieszkańcy Sądecczyzny w zdecydowanej większości stosują się do nakazów i zakazów wprowadzonych przez władze w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, są jednak niechlubne wyjątki. W ostatnim czasie sanepid nałożył karę pieniężną 15 tys. zł na 23-letnią kobietę, która miała kontakt z osobą zarażoną koronawirusem, pomimo tego przyjmowała gości na kwarantannie.

Osoby objęte kwarantanną mają obowiązek przebywać we wskazanym przez siebie miejscu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych. 23-latka z Nowego Sącza została objęta kwarantanną w celu zapobieżenia szerzeniu się choroby zakaźnej, gdyż miała bezpośredni kontakt z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2.

Tymczasem, podczas trzech kontroli sądeccy policjanci ujawnili, że przyjmowała gości - osoby nieobjęte kwarantanną. Kobieta lekceważąco podchodziła do kwestii odosobnienia, tłumacząc funkcjonariuszom, że „nie widzi nic złego w tym, by ktoś ją odwiedzał”.

W związku z tą powtarzającą się sytuacją sądeccy policjanci prowadzą czynności wyjaśniające pod kątem art. 116 Kodeksu wykroczeń (wykroczenie przeciwko zdrowiu) w celu skierowania wniosku o ukaranie kobiety do sądu. Poinformowali również Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu, który w drodze decyzji administracyjnej nałożył na 23-latkę karę pieniężną w wysokości 15 tys. zł. Kara ta podlega natychmiastowej wykonalności z momentem doręczenia i powinna być zapłacona w terminie 7 dni, a odwołanie do sądu nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty.

Przypominamy, że zgodnie z treścią ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, pod pojęciem kwarantanny należy rozumień odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób zakaźnych.

(KWP w Krakowie)

Powrót na górę strony