Aktualności

Pamiętamy!

Data publikacji 07.05.2024

Nasi Koledzy młodszy inspektor Krzysztof Tumiel i aspirant sztabowy Cezary Mokrzewski zginęli na służbie 9 lat temu. Na zawsze pozostaną w naszej pamięci!

MŁODSZY INSPEKTOR Krzysztof TUMIELmł. insp. Krzysztof Tumiel
ur. 1980 r. zm. 2015 r.
p.o. Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji

Służbę w Policji rozpoczął 20 sierpnia 1999 r. na stanowisku aplikanta Wydziału Prewencji Komisariatu Policji w Łapach Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Kolejno pełnił stanowiska policjanta referatu prewencji, a następnie referatu kryminalnego Komisariatu Policji w Łapach Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz kierownika referatu kryminalnego Komisariatu Policji III w Białymstoku. Od 15 października 2007 r. specjalista wydziału do zwalczania zorganizowanej przestępczości kryminalnej zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, a od 1 lutego 2010 r. ekspert tegoż wydziału. Z dniem 19 lutego 2015 r. natomiast powierzono mu obowiązki naczelnika wydziału.

Był policjantem sumiennym, zdyscyplinowanym i zaangażowanym w realizację zadań służbowych. Jego profesjonalizm, wiedza, doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje spowodowały, że powierzono mu pełnienie obowiązków naczelnika wydziału do zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji.

7 maja 2015 r. policjant podczas służby wykonywał wraz z innymi funkcjonariuszami czynności polegające na konwojowaniu osoby zatrzymanej. Na jadący prawidłowo nieoznakowany pojazd służbowy poruszający się drogą krajową nr 8 w kierunku Białegostoku, w miejscowości Pęsy-Lipno, zjechał umyślnie, naruszając przepisy ruchu drogowego, kierowca jadącego z naprzeciwka ciągnika siodłowego z naczepą. W wyniku wypadku policjant poniósł śmierć.
 

ASPIRANT SZTABOWY Cezary MOKRZEWSKIaspirant sztabowy Cezary Mokrzewski
ur. 1977 r. – zm. 2015 r.
Specjalista Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji

Służbę w Policji rozpoczął 25 marca 2003 r. na stanowisku kursanta referatu kryminalnego Komisariatu Policji w Łapach Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Kolejno pełnił stanowiska: aplikanta i policjanta referatu kryminalnego Komisariatu Policji w Łapach Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, a następnie policjanta i referenta referatu i sekcji kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Następnie został mianowany na detektywa zespołu dw. Z przestępczością narkotykową wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Od 1 kwietnia 2013 r. specjalista wydziału do zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.

Był policjantem zdyscyplinowanym, pracowitym, dyspozycyjnym i sumiennym. Miał duże umiejętności stosowania form i metod pracy operacyjnej. Skutecznie prowadził sprawy dotyczące zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się obrotem narkotykami, samochodami pochodzącymi z przemytu oraz nielegalną bronią. Wykazywał się kreatywnością i inicjatywą.

7 maja 2015 r. policjant podczas służby wykonywał wraz z innymi funkcjonariuszami czynności polegające na konwojowaniu osoby zatrzymanej. Na jadący prawidłowo nieoznakowany pojazd służbowy poruszający się drogą krajową nr 8 w kierunku Białegostoku, w miejscowości Pęsy-Lipno, zjechał umyślnie, naruszając przepisy ruchu drogowego, kierowca jadącego z naprzeciwka ciągnika siodłowego z naczepą. W wyniku wypadku policjant poniósł śmierć.

(KGP/js)

Powrót na górę strony