Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Znalazł miny i ... zabrał je ze sobą

Data publikacji 07.05.2020

Mieszkaniec powiatu ostrołęckiego będąc nad rzeką znalazł granat i dwie miny przeciwpiechotne wraz z zapalnikami z okresu II wojny światowej i ....zabrał je do garażu. Policjanci apelują i ostrzegają: zwracajmy uwagę na to co zbieramy! Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewypału, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może doprowadzić do wielu niepotrzebnych nieszczęść, a nawet śmierci. W przypadku znalezienia takich przedmiotów należy niezwłocznie powiadomić Policję, która sprawdzi czy znaleziony przedmiot jest wybuchowy i niebezpieczny, zawiadomi o tym fakcie jednostkę wojskową i zabezpieczy miejsce do czasu przybycia patrolu minerskiego.

Wczoraj, 06.05.br., dyżurny ostrołęckiej Policji otrzymał niepokojące zgłoszenie, które pochodziło z terenu powiatu. Jego mieszkaniec powiedział, że będąc nad rzeką w rejonie Dzbenina za pomocą magnesu wyciągnął z niej trzy metalowe przedmioty, które zabrał do swojego garażu. Jednak, gdy zaczął je czyścić okazało się, że mogą to być niewybuchy.

Dyżurny ostrołęckiej komendy polecił mężczyźnie by nie dotykał przedmiotów i wyszedł z garażu. Pod wskazany adres pojechali doświadczeni w tym zakresie policjanci z nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego ostrołęckiej komendy, którzy potwierdzili przypuszczenia mężczyzny. Okazało się, że znalezione i przyniesione do garażu przez mężczyznę przedmioty to granat obronny typu F1 i dwie miny przeciwpiechotne wraz z zapalnikami. Policjanci natychmiast zabezpieczyli miejsce przed dostaniem się do niego osób postronnych i wezwali na miejsce saperów.

Policjanci przypominają i ostrzegają!

Pamiętajmy o tym, że będąc poszukiwaczami „skarbów” zawsze musimy być ostrożni i zwracać uwagę na to co znajdujemy. Tego rodzaju znaleziska, pomimo upływu lat, są w dalszym ciągu bardzo niebezpieczne. Zabronione jest ich odkopywanie, przenoszenie czy rozbrajanie. Takie nieodpowiedzialne zachowanie może grozić śmiercią lub kalectwem. W przypadku odnalezienia niewybuchu należy jak najszybciej skontaktować się z jednostką Policji.

(KWP w Radomiu / mw)

Powrót na górę strony