Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Akcja „Resort Sprawiedliwości Pomaga”!

Data publikacji 21.05.2020

Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Służba Więzienna wspierają setki instytucji i podmiotów przekazując im środki ochronne niezbędne w walce z epidemią koronawirusa. Są one produkowane w przywięziennych zakładach wytwórczych. Część z nich trafia do służb ratowniczych i medycznych, w tym do Policji. Na mocy zawartego porozumienia o współdziałaniu w czynnościach przeciwepidemicznych, 20 tysięcy maseczek ochronnych wielokrotnego użytku otrzymają także śląscy policjanci.

Ministerstwo Sprawiedliwości przeciwdziałając pandemii koronawarusa, przygotowało akcję pod nazwą „Resort Sprawiedliwości Pomaga”. Przedsięwzięcie jest przejawem solidarności Polaków, a jego nadrzędnym celem jest wsparcie w walce z epidemią setek instytucji, poprzez przekazanie im środków ochronnych, przede wszystkim maseczek. Są one produkowane w przywięziennych zakładach wytwórczych, a szyją je osadzeni. Trafiają one do miejsc, gdzie są najbardziej potrzebne w walce z epidemią – do różnych instytucji, służb ratowniczych oraz medyków. W ten sposób Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna pomagają m. in. szpitalom, hospicjom, placówkom medycznym, Domom Pomocy Społecznej, Domom Dziecka. Część środków ochronnych jest przekazywana również na potrzeby sądów, prokuratur, kuratorów, funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz innych służb mundurowych, w tym Policji.

Na mocy porozumień zawartych pomiędzy Komendą Wojewódzka Policji w Katowicach, a 6 jednostkami penitencjarnymi, 20 tysięcy masek ochronnych wielokrotnego użytku trafi również do śląskich mundurowych. Przekażą je Zakłady Karne w: Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Herbach - Oddział Zewnętrzny w Lublińcu, oraz Areszty Śledcze w: Częstochowie, Katowicach i Mysłowicach. Materiał i akcesoria niezbędne do ich produkcji dostarcza śląska Policja. Aktualnie trwa odbiór pierwszych partii uszytych maseczek.

Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło akcję produkcji środków dezynfekujących, maseczek i innych środków ochronnych niezbędnych w czasie epidemii, już kilka tygodni temu. W tym celu resort postanowił uruchomić możliwości produkcyjne w przywięziennych wytwórniach i skierować je na niesienie pomocy potrzebującym, w ramach przeciwdziałania pandemii koronawirusa.

Akcja „Resort Sprawiedliwości Pomaga” prowadzona jest na szeroką skalę we współdziałaniu ze Służbą Więzienną. Zaangażowano w nią kilkadziesiąt zakładów karnych w całym kraju. W przywięziennych wytwórniach powstaje miesięcznie ponad milion maseczek, około 60 tys. fartuchów i kombinezonów, a także 120 tys. litrów płynów dezynfekujących. Środki ochronne są systematycznie przekazywane służbom zaangażowanym w walkę z koronawirusem oraz instytucjom potrzebującym pomocy tj. hospicja, szpitale, domy dziecka, domy pomocy społecznej.

Więcej o akcji „Resort Sprawiedliwości Pomaga” podajemy w załączonej informacji.

 • Zdjęcie kolorowe. Napis - Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Zdjęcie kolorowe. Maseczki Służby Więziennej
 • Zdjęcie kolorowe. Pracownik służby więziennej z maseczkami w ręce
 • Zdjęcie kolorowe. Napis - resort sprawiedliwości pomaga + na protokole zdawczo - odbiorczym
 • Zdjęcie kolorowe. Policjant z maseczką w rękach
 • Zdjęcie kolorowe. Policjant i pracownik służby więziennej podczas przekazania maseczek
 • Zdjęcie kolorowe. Pracownik służby więziennej podczas przekazania maseczek
 • Zdjęcie kolorowe. Pracownik służby więziennej podczas przekazania maseczek
 • Zdjęcie kolorowe. Policjant podczas przekazania maseczek
 • Zdjęcie kolorowe. Policjant i pracownik służby więziennej podczas przekazania maseczek
 • Zdjęcie kolorowe. Policjant podczas przekazania maseczek
 • Policjant i funkcjonariusz służby więziennej podczas przekazania kartonów z maseczkami,
 • Funkcjonariusz służby więziennej podpisuje protokół zdawczo-odbiorczy.
 • Fragment banneru z logo Aresztu Śledczego w Katowicach.
 • Napis służba więzienna.
Powrót na górę strony