Piła: Zwalczanie przestępczości prania pieniędzy w Polsce - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Piła: Zwalczanie przestępczości prania pieniędzy w Polsce

"Pragmatyka zwalczania przestępczości prania pieniędzy w Polsce" to tytuł sympozjum naukowego, jakie w dniach 21.-23.11.2005 odbywa się w Szkole Policji w Pile. Sympozjum objęte jest patronatem Komendanta Głównego Policji i Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

4. edycja Sympozjum odbywa się pod hasłem "Metodyka prowadzenia postępowań przygotowawczych o pranie pieniędzy" i dotyczy w głównej mierze tego zjawiska w sektorze paliwowym oraz obrocie złomem i surowcami wtórnymi.

Przedsięwzięcie skierowane jest do przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W Sympozjum biorą udział reprezentanci Prokuratury Krajowej, Prokuratur Okręgowych i Apelacyjnych, Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości, Biura Wywiadu Kryminalnego oraz Centralnego Biura Śledczego KGP, Wydziałów d/w z Przestępczością Gospodarczą i Dochodzeniowo-Śledczych Komend Wojewódzkich Policji.

Celem jaki postawili przed sobą organizatorzy, jest próba wypracowania metodyki prowadzenia przez organa ścigania postępowań przygotowawczych w sprawach o pranie pieniędzy z uwzględnieniem przestępstwa źródłowego (czyli np. kradzieży, oszustwa), omówienie zastosowania technik wykrywczych oraz sposobów ujawniania nowych metod prania pieniędzy.
Powrót na górę strony
Polska Policja