Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne patrole Małopolskiej Policji ze Strażą Miejską

Data publikacji 04.06.2020

Podsumowanie wspólnych działań Straży Gminnych i Miejskich z Małopolską Policją, podczas działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W trakcie realizacji swoich ustawowych zadań Małopolska Policja współpracuje z wieloma służbami oraz instytucjami, w tym również od 30 lat, ze strażami gminnymi (miejskimi) z terenu naszego województwa. Od początku marca 2020 r. wszystkie służby zostały postawione w stan gotowości. Tysiące mundurowych, w tym również Policja i straże gminne (miejskie), każdego dnia mierzyły się z nową rzeczywistością. Nasze wspólne zadania miały wspierać działania służby zdrowia oraz innych instytucji odpowiedzialnych  za bezpieczeństwo w walce z rozpowszechnianiem się choroby zakaźnej COVID-19.

Wojewoda Małopolski polecił wójtom, burmistrzom i prezydentom miast, z obszaru województwa małopolskiego, zlecić podległym strażom gminnym (miejskim) podejmowanie działań informacyjnych oraz wspólnych patroli straży gminnych (miejskich) z Policją, celem weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

Szczegółowy zakres tej współpracy, w tym, między innymi: dyslokacja i liczba funkcjonariuszy kierowanych do służby, tworzenie patroli łączonych, czy też wskazanie konkretnych zadań do realizacji, określony został przez poszczególnych komendantów jednostek terenowych Policji.

Na terenie województwa małopolskiego funkcjonują 33 straże gminne (miejskie), w których pracuje ponad 700 strażników. Od marca do końca maja 2020 r.  do wspólnych patroli oraz realizacji zadań zleconych przez Policję skierowanych zostało ponad 11700 strażników gminnych (miejskich). 
Małopolska Policja dziękuje strażom za solidarność, odpowiedzialność, poświęcenie i wysiłek wniesiony do wspólnej służby, w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

(KWP w Krakowie)

Powrót na górę strony