Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wznowienie doboru do służby w Policji

Data publikacji 19.06.2020

Komendant Główny Policji wznowił prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji. Od 8 czerwca 2020 roku osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji ponownie mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w jednostkach miejskich/powiatowych Policji woj. śląskiego lub Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W związku z utrzymującym się stanem epidemii, kandydaci do służby w trakcie pobytu w jednostce Policji winni stosować maseczki ochronne i jednorazowe rękawiczki.

Decyzją Komendanta Głównego Policji wznawia się procedurę doboru do służby w Policji.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji od dnia 8 czerwca 2020 roku mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w jednostkach miejskich/powiatowych Policji woj. śląskiego lub Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach:

 • osobiście, jednak po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem komórki kadrowej/doborowej (dane kontaktowe)
 • za pośrednictwem operatora pocztowego.

Kandydaci do służby, w stosunku do których postępowanie kwalifikacyjne zostało już wszczęte, powinni oczekiwać na telefoniczną informację od pracownika ds. doboru KWP w Katowicach dotyczącą terminu kolejnego etapu tego postępowania.

W związku z utrzymującym się stanem epidemii, celem zminimalizowania zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, procedura rekrutacyjna będzie prowadzona w stosownym reżimie sanitarnym, do którego przestrzegania zobligowani są wszyscy jego uczestnicy. Kandydaci do służby w trakcie pobytu w jednostce Policji winni stosować maseczki ochronne i jednorazowe rękawiczki, posiadać własne przybory do pisania, a także stosować się do ewentualnych innych zaleceń wskazanych przez pracowników jednostki.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Policji Śląskiej w dziale REKRUTACJA.

 • Zdjęcie kolorowe. Policjant podczas ślubowania
 • Zdjęcie kolorowe. Policjant podczas ślubowania
 • Zdjęcie kolorowe. Policjant podczas ślubowania
 • Zdjęcie kolorowe. Policjant z pistoletem
 • Zdjęcie kolorowe. Policjanci z patrolu wodnego w motorówce
 • Zdjęcie kolorowe. Policjanci z patrolu wodnego w motorówce
 • Zdjęcie kolorowe. Policjant z patrolu rowerowego
 • Zdjęcie kolorowe. Policjant z patrolu konnego
 • Zdjęcie kolorowe. Policjant z patrolu konnego
 • Zdjęcie kolorowe. Policjant z patrolu konnego
 • Zdjęcie kolorowe. Policyjni narciarze na stoku
 • Napis o treści: Policję tworzą ludzie... Twórzmy ją razem
Powrót na górę strony