Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyła się konferencja nt. zabezpieczenia masowych imprez sportowych.

W dniach 21-22.02.2005r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyła się konferencja nt. zabezpieczenia masowych imprez sportowych.

Na konferencji obecni byli m.in. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Henryk Tokarski, Dyrektor Głównego Sztabu Policji mł. insp. Andrzej Kuchnik, zastępcy komendantów wojewódzkich Policji ds. prewencji, a także szefowie sztabów KWP.
Wśród zaproszonych gości obecny był m.in. zastępca Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Eugeniusz Kolator oraz Przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Poseł Mirosław Drzewiecki.

Podczas spotkania przedstawione zostały kwestie związane z bezpieczeństwem uczestników podczas organizowanych imprez sportowych nie tylko w kraju, ale także w krajach Unii Europejskiej. Przedstawiono zadania służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz udział policji i agencji ochrony osób i mienia w zakresie zabezpieczania takich imprez. Omówiono również kwestie związane z systemem gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych.
Powrót na górę strony