Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy skład Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie

Data publikacji 19.06.2020

W dniu 17 czerwca br. do Kosowa wyleciało 68 policjantów, którzy stanowią skład XXXI zmiany Jednostki Specjalnej Polskie Policji w Kosowie. Dowódcą tej zmiany jest mł. insp. Paweł Kurowski, który posiada doświadczenie w kierowaniu jednostką zdobyte podczas wcześniejszych misji.

Zgodnie z mandatem Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności EULEX w Kosowie policjanci jednostki, jako drugi odpowiedzialny podmiot po Kosowskiej Policji, a przed siłami wojskowymi KFOR, podejmują działania adekwatne do zagrożeń występujących w Kosowie. Polska jednostka jest zobowiązana do utrzymywania zdolności związanych z kontrolą tłumu i przeciwdziałania zamieszkom, a także do podejmowania działań jako grupa do zadań specjalnych przy wykorzystaniu specjalistycznego uzbrojenia i taktyki pododdziałów SWAT.

Misje pokojowe i operacje policyjne organizowane są w regionach, w których konflikty trwają lub są zakończone, a interwencja społeczności międzynarodowej ma pomóc w przywracaniu ładu i porządku prawnego zgodnie z demokratycznymi standardami. Są one organizowane pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej (w ramach unijnych operacji zarządzania kryzysowego). Polska Policja uczestniczy w misjach pokojowych od 28 lat tj. od 1992 r., kiedy to pierwszy polski kontyngent policyjny został skierowany do pełnienia służby pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych do będącej w stanie wojny Jugosławii.

Na terenie Kosowa Polski Kontyngent Policyjny funkcjonuje od 2000 r. W latach 2000 – 2008 pełnił służbę w ramach misji ONZ UNMiK, natomiast od 2008 r. Kontyngent pełni służbę w ramiach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności EULEX Kosowo.

Policjanci XXXI zmiany JSPP w Kosowie, przyjmując nominację od policjantów wracających do kraju po zakończeniu służby w ramach Misji EULEX w Kosowie, wypełnili zadanie wynikające z #GaszynChallenge, polegające na wykonaniu 10 pompek i wpłaceniu pieniędzy na wskazany w wyzwaniu cel charytatywny.

(BMWP KGP)

  • policjanci, którzy stanowią skład XXXI zmiany Jednostki Specjalnej Polskie Policji w Kosowie
  • policjanci, którzy stanowią skład XXXI zmiany Jednostki Specjalnej Polskie Policji w Kosowie podczas załadunku samolotu
  • policjanci którzy stanowią skład XXXI zmiany Jednostki Specjalnej Polskie Policji w Kosowie podczas wykonywania pompek na lotnisku
Powrót na górę strony