Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Orkiestra Reprezentacyjna Policji wzięła udział w akcji #GaszynChallenge

Data publikacji 19.06.2020

Orkiestra Reprezentacyjna Policji po raz kolejny udowodniła, że życie i zdrowie najmłodszych jest dla niej ważne. Uczestnicząc w akcji #GaszynChallenge dołożyli też swoją „cegiełkę” do zbiórki pieniędzy w szczytnym celu oraz nominowali do podjęcia wyzwania kolejne 3 instytucje.

Orkiestra Reprezentacyjna Policji odprzeszło pięciu dekad stanowi wizytówkę Policji,zapewniając przede wszystkim oprawę muzyczną uroczystości wynikających z ceremoniału policyjnego. Muzycy wielokrotnie koncertowali w szczytnym celu wspierając m. in. Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Przyjmując nominację Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach do wykonania zadania w ramach akcji #GaszynChallenge i tym razem policyjni muzycy z Warszawy udowodnili, że losnajmłodszychnie jest im obojętny. Dzisiaj na terenie Łazienek Królewskichwystąpili na rzecz potrzebującego dziecka.

Orkiestra Reprezentacyjna Policji do #GaszynChallenge nominowała:

  • Służbę Ochrony Państwa,
  • Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi,
  • Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Ideą akcji #GaszynChallenge, zapoczątkowanej przez strażaka ochotnika z Gaszyna, jest pomocdzieciom w ich walce z chorobą. Zadanie polega na wykonaniu 10 pompek i wpłaceniu minimum 5 zł na konto jednego z potrzebujących dzieci. Można też wpłacić minimum 10 zł bez wykonywania pompek. Osoby nominowane mają 48 godzin na wykonanie ćwiczenia i mogą nominować kolejne 3 osoby lub instytucje.

Film Orkiestra Reprezentacyjna Policji wzięła udział w akcji #GaszynChallenge

Pobierz plik Orkiestra Reprezentacyjna Policji wzięła udział w akcji #GaszynChallenge (format mp4 - rozmiar 47.65 MB)

Powrót na górę strony