Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podejrzani mogą stracić mienie warte 64 mln zł m.in. w ramach konfiskaty rozszerzonej

Data publikacji 22.06.2020

Wspólne działania CBŚP i Prokuratury Okręgowej w Poznaniu doprowadziły do rozbicia kolejnej zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie nie odprowadzali należnego podatku VAT. Podejrzani mogli działać w latach 2009 - 2013 i wówczas narazić Skarb Państwa na uszczuplenia wynoszące ponad 37 mln zł. Po zatrzymaniu 9 osób, 2 zostały tymczasowo aresztowane. Śledztwo jest rozwojowe i niewykluczone są kolejne zatrzymania. W sprawie łącznie występuje 13 podejrzanych.

Policjanci z Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prowadzą śledztwo dotyczące narażenia na uszczuplenie oraz spowodowanie uszczuplenia należności publicznoprawnej wielkiej wartości. Według śledczych na przestrzeni kilku lat (od 2009 do 2013), współdziałające ze sobą podmioty gospodarcze nie odprowadzały należnego podatku VAT. Ze zgromadzonego w sprawie materiału wynika, że firmy podawały nieprawdę w treści składanych organom podatkowym deklaracjach VAT i oświadczeniach oraz w sposób nierzetelny wystawiały faktury VAT podlegające rozliczeniu. Członkowie grupy działali na terenie województwa wielkopolskiego.

W minionym tygodniu, w Poznaniu i w okolicy, policjanci z Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 9 osób, mieszkańców pow. poznańskiego, podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W wyniku przeszukań miejsc zamieszkania podejrzanych zabezpieczono dokumentację, która jest poddawana dokładnej analizie. Ponadto podczas czynności ujawniono i tymczasowo zajęto mienie ruchome m.in. w postaci pieniędzy, samochodów, maszyn oraz ruchomości o łącznej wartości ok. miliona złotych.

Działania były poprzedzone długotrwałym, skrupulatnym gromadzeniem i weryfikowaniem materiału dowodowego przez policjantów CBŚP oraz prokuratorów. Praca ta doprowadziła również do ujawnienia przez funkcjonariuszy CBŚP i wskazania prokuratorom do zabezpieczenia mienia należącego do podejrzanych oraz mienia przeniesionego na inne osoby o łącznej wartości ok. 64 mln zł.

Dwóch zatrzymanych w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu usłyszało zarzuty założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, siedmioro podejrzanych udziału w niej, a także  prania pieniędzy i popełnienia przestępstw karno-skarbowych, w tym narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie ponad 37 milionów złotych.

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu na wniosek prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, zastosował wobec dwóch podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałych zatrzymanych zastosowane zostały wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji, poręczeń majątkowych i innych.  

Sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Powrót na górę strony