Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Chcieli wyłudzić blisko 2 miliony złotych

Data publikacji 22.06.2020

Pilscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą wraz z Prokuraturą Rejonową w Pile udaremnili wyłudzenie blisko 2 milionów złotych. Sprawa dotyczyła unijnych dofinansowań. W ramach prowadzonego postępowania na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie o wartości 4,3 miliona złotych. Wobec podejrzanych Sąd Okręgowy w Poznaniu wymierzył kary pozbawienia wolności oraz kary grzywny.

Pod koniec 2017 roku policjanci z Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Pile wraz z Prokuraturą Rejonową w Pile uzyskali informację, że władze jednej z firm znajdujących się w Pile, posługując się nierzetelną i nieprawdziwą dokumentacją, starają się o unijne dofinansowanie. Prowadzone w tej sprawie śledztwo dotyczyło wyłudzenia z Banku Gospodarstwa Krajowego blisko 2 milionów złotych. Do momentu, kiedy w sprawę włączyły się organy ścigania, podjerzani zdołali pozyskać 800 tys. złotych. Podjęte działania pozwoliły zablokować wypłatę kolejnej części środków. Ustalono również, że sprawcy przedstawili nierzetelne dokumenty, które pozwoliły firmie pozyskać trzymilionowy kredyt technologiczny.

W efekcie przeprowadzonego śledztwa, policjanci i prokurator prowadzący sprawę, zgromadzili materiał dowodowy, który dał podstawy do przedstawienia zarzutów 12 podejrzanym. Wobec osób, które próbowały uzyskać nielegalne wsparcie finansowe zastosowano dozór policyjny oraz poręczenia majątkowe w łączniej kwocie 1,5 miliona złotych. Dodatkowo w celu zabezpieczenia przyszłych kar u podejrzanych zabezpieczono mienie o wartości 4,3 miliona złotych. Podczas rozpracowywania wszystkich elementów nielegalnej działalności funkcjonariusze ustalili również, że niektórzy oskarżeni od kilku lat nie płacili podatków. Dzięki pracy śledczych Urząd Skarbowy w Pile odzyskał 800 tys. złotych.

15 czerwca br. Sąd Okręgowy w Poznaniu wymierzył wobec oskarżonych zarówno kary pozbawienia wolności jak i grzywny. Łączna wartość orzeczonych kar w tej sprawie przekroczyła 1,2 miliona złotych.

(KWP w Poznaniu)

Powrót na górę strony