Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zarzuty za działanie na szkodę banku. Straty bliskie 13 mln zł

Data publikacji 25.06.2020

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu na polecenie Prokuratury Okręgowej w Koninie zatrzymali 4 osoby w związku ze śledztwem prowadzonym w Prokuraturze Okręgowej w Koninie, dotyczącym m.in. wyrządzania szkody w mieniu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w wielkich rozmiarach, co najmniej 12 mln 730 tys. zł.

Wśród zatrzymanych są byli: prezes, wiceprezes oraz członkowie zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie. W Prokuraturze Okręgowej w Koninie usłyszeli oni zarzuty obejmujące działania w różnych konfiguracjach osobowych, a polegające m.in. na wyrządzaniu szkody majątkowej PBS w Ciechanowie w wysokości 1 mln 265 tys. zł poprzez bezzasadną wypłatę udziałów członkowskich, na podstawie przerobionego dokumentu oraz udzielania kredytów pomimo braku właściwego zabezpieczenia na łączną kwotę ponad 7 mln 250 tys. zł.

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych, prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec nich środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym, w tym w postaci dozorów Policji połączonego z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi oraz ustalonym świadkiem, poręczeń majątkowych w kwotach od 25 do 100 tys. zł oraz zakazu opuszczania kraju z jednoczesnym zatrzymaniem paszportu.

Jak ustalono w toku prowadzonego śledztwa, w okresie od stycznia 2013 roku do listopada 2016 roku w funkcjonowaniu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie dochodziło do licznych nieprawidłowości. Polegały one m.in. na niedopełnianiu obowiązków oraz nadużyciu uprawnień przez osoby obowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie. Osoby te działały w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Ich zachowanie polegało m.in. na wypłacaniu udziałów członkom banku w oparciu o antydatowane dokumenty, prowadzeniu dokumentacji dotyczącej członków banku w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą oraz udzielaniu różnym podmiotom kredytów pomimo braku zdolności kredytowej z naruszeniem wewnętrznych procedur bankowych. Swoim działaniem osoby te wyrządziły PBS w Ciechanowie szkodę w łącznej wysokości co najmniej 12 mln 730 tys. zł.

W toku postępowania zarzuty usłyszało 6 osób. Śledztwo ma charakter rozwojowy, podejmowane są dalsze czynności zmierzające do ustalenia wszystkich osób odpowiedzialnych za działania podejmowane na szkodę PBS w Ciechanowie.

(Prokuratura Okręgowa w Koninie/ZP KWP zs. w Radomiu)

Powrót na górę strony