Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczny sezon turystyczny nad Adriatykiem

Data publikacji 01.07.2020

Dzisiaj czwórka polskich policjantów wyruszyła na chorwackie wybrzeże gdzie od jutra do 31 sierpnia br. będzie pełnić służbę patrolową asystując chorwackim kolegom, a przede wszystkim pomagając polskim turystom, którzy każdego roku licznie wypoczywają na wybrzeżu Adriatyku.

Bieżący sezon turystyczny ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną bez wątpienia będzie się różnił od minionych. Niemniej jednak prowadzony monitoring wskazał, że znaczna grupa Polaków jest zainteresowana spędzeniem wakacji nad Adriatykiem. Przypomnieć należy, że w roku ubiegłym to miejsce wypoczynku wybrało około 1,2 mln naszych rodaków. Restrykcje wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa nie zablokowały możliwości podróżowania w wakacje po kraju i po świecie, zaś szacunki wskazują, że w bieżącym roku Republikę Chorwacji odwiedzić może nawet 800 tys. Polaków.

Sytuacja ta wpłynęła na decyzję Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka o kontynuacji współpracy prowadzonej na mocy Protokołu pomiędzy Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej a Generalną Dyrekcją Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji w sprawie zasad i warunków pełnienia służby przez polskich funkcjonariuszy Policji. Odpowiadając na zaproszenie szefa chorwackich policjantów Pan Komendant skierował do pełnienia służby w ramach polsko-chorwackich patroli czwórkę polskich policjantów.

Priorytetem polskiej Policji niezmiennie jest rozwijanie współpracy międzynarodowej. Przykładem tej współpracy są działania organizowane w sezonie wakacyjnym przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, w ramach międzynarodowego projektu "Bezpieczny Sezon Turystyczny". Tego rodzaju współpraca jest już ugruntowana, albowiem sięga 2010 r. kiedy to po raz pierwszy dwójka polskich policjantów pełniła służbę patrolową przez okres jednego miesiąca na terenie Chorwacji.

Obecność polskich policjantów jest bardzo dobrze oceniana przez Polaków znacznie ułatwiając, w razie potrzeby, wszelkie niezbędne kontakty ze służbami porządkowymi Chorwacji. Obecność funkcjonariuszy polskiej Policji przyczynia się do podtrzymania statusu obywateli polskich w Chorwacji jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo i wymagającej bezwzględnego przestrzegania prawa w stosunku do jej przedstawicieli.

Nadmienić należy, że ze względu na specyfikę obecnego sezonu turystycznego do realizacji zadań skierowano policjantów, którzy już posiadają doświadczenie w tym zakresie. W bieżącym roku zaszczytną służbę „ambasadorów polskiej Policji” na terytorium Republiki Chorwacji pełnić będzie: sierż. Katarzyna Pilipiuk z Komendy Stołecznej Policji, sierż. szt. Robert Piasecki z KWP w Kielcach, sierż. szt. Mikołaj Wawruszczak z KWP w Szczecinie oraz st. sierż. Patryk Pełszyk z KWP w Olsztynie.

Doświadczenia lat minionych wskazują, że być może i w tym roku polscy policjanci nie będą mieć okazji do podejmowania zbyt wielu interwencji, albowiem Polacy na terenie Chorwacji, co do zasady, są bardzo uprzejmi, zdyscyplinowani oraz przestrzegają zarówno miejscowych norm prawnych jak i kulturowo-obyczajowych, stąd też są grupą narodową bardzo mile przyjmowaną przez miejscową społeczność.

Podczas pobytu na wakacjach w Republice Chorwacji musimy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, w tym szczególnie sanitarnego, właściwie zabezpieczyć swoje mienie oraz zadbać o odpowiedni ubiór i wyposażenie, nie tylko w przypadku rekreacji wodnej, ale i wyruszając na piesze wycieczki. Równie istotne jest zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku poruszania się własnym środkiem transportu, albowiem chwila roztargnienia niestety często kończy się kolizją drogową, zaś tamtejsze taryfikatory są dużo mniej „przyjazne dla portfela”, gdyż kary za większość wykroczeń są wyższe niż w Polsce.

Powszechnie popełnianym przez Polaków wykroczeniem było parkowanie w miejscach objętych zakazem, lub w obrębie płatnych parkingów bez uiszczenia stosownej opłaty. Warto pamiętać, że konsekwencją takiego parkowania poza mandatem może być odholowanie samochodu, to zaś generuje kolejne, wysokie koszty.

Służba polskich policjantów w głównej mierze polegać będzie na asystowaniu funkcjonariuszom policji chorwackiej w wykonywaniu zadań patrolowo - interwencyjnych. W ramach tej służby dokonywane są również kontrole dokumentów, kierowców i ich pojazdów, kontrole trzeźwości uczestników ruchu drogowego. Polscy policjanci pełnili służbę w patrolach rowerowych, oraz uczestniczyli w realizowanych zadaniach podczas patroli wód przybrzeżnych wspólnie z policją wodną w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi przybrzeżnej ze szczególnym uwzględnieniem osób korzystających z kąpielisk, a także uczestniczyli w obsłudze zdarzeń o charakterze kryminalnym.

Policjanci pełnią służbę również w tzw. info punktach, gdzie propaguje się bezpieczny wypoczynek i przekazuje turystom niezbędne informacje pozwalające uniknąć niebezpiecznych zdarzeń podczas urlopu. Najczęściej dotyczy to zasad bezpieczeństwa w trakcie uprawiania sportów wodnych, nurkowania, snorkelingu. Przypomnieć należy, że szczególnie w Chorwacji dużą wagę przykłada się do bezpieczeństwa przeciwpożarowego i omawiania zagrożeń jakie mogą wynikać z grillowania. Policja chorwacka bardzo szybko reaguje na wszelkiego tego typu zgłoszenia dotyczące zagrożenia pożarowego, a osoby nieodpowiedzialne są bardzo surowo karane.

Podkreślić należy, że polscy policjanci ściśle współpracują z personelem dyplomatycznym Ambasady Polskiej oraz Wydziałem Konsularnym w Zagrzebiu. Dotychczasowa współpraca była bardzo wysoko oceniana przez obie strony, co zapewne wynika z faktu, że zadania realizowane przez policjantów uzupełniają się z zadaniami realizowanymi przez dyplomację - bieżące informacje w zakresie możliwej do uzyskania pomocy znajdują się na stronie internetowej ambasady (http://www.zagrzeb.msz.gov.pl/pl/).

Nawiązanie kontaktu telefonicznego z polskimi policjantami jest możliwe pod następującymi numerami telefonów:

 • w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Istarska (Pula)
  +48 696 – 497 – 086,
 • w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Zadarska (Biograd)
  + 48 667 – 631 – 437,
 • w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Splitsko-Dalmatinskim (Makarska)
  + 48 695 – 177 – 713,
 • w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Splitsko-Dalmatinskim (Trogir)
  +48 664 – 980 – 375.

Na bazie doświadczeń lat minionych należy mieć nadzieję, że polscy turyści spędzą wspaniałe wakacje na wybrzeżu Adriatyku, zaś polscy policjanci nie będą mieć okazji do podejmowania zbyt wielu interwencji. Niemniej jednak każda osoba spędzająca wakacje poza granicami powinna śledzić sytuację epidemiologiczną w kraju pobytu i bezwzględnie stosować się do nakazów miejscowych władz.

(Biuro Prewencji KGP/ js/ mw)

 • Patrol mieszany Polskiej Policji i Policji Chorwackiej patrzy na panorame miasta
 • Patrol mieszany Polskiej Policji i Policji Chorwackiej patrzy na panorame miasta
 • Policjant na łodzi
 • Policjanci idą po chodniku
 • Policjanci idą po chodniku
 • Ludzie stoją obok policjanta
Powrót na górę strony