Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjni instruktorzy podnoszą kwalifikacje

Data publikacji 09.07.2020

Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wraz z Szkołą Policji w Katowicach podejmuje szereg inicjatyw doskonalących wiedzę i umiejętności w zakresie czynności ratujących życie i zdrowie. Wspólnie zorganizowane szkolenia, podnoszą kwalifikacje zawodowe funkcjonariuszy śląskiej Policji. Ostatnio kolejna grupa policjantów zdała egzamin państwowy uzyskując tytuł ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Uczestnikami przeprowadzanych kursów byli głównie instruktorzy wyszkolenia strzeleckiego oraz instruktorzy taktyki i technik interwencji. To policjanci, którzy w jednostkach śląskiej Policji są odpowiedzialni za poziom wyszkolenia funkcjonariuszy związany ze sprawnością fizyczną i umiejętnościami strzeleckimi. W czasie 66 godzinnego szkolenia, stróże prawa doskonalili kunszt w zakresie udzielania pomocy osobom znajdującym się w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, postępowanie w przypadku urazów czy odebranie porodu były sytuacjami, z którymi musieli się zmierzyć przyszli ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zajęcia były wzbogacone o postępowanie z osobami będącymi w stanie zagrożenia życia i zdrowia w związku z ranami postrzałowymi oraz o zagadnienia związane z oceną krwawienia. Policjanci podczas kursu odbyli szereg zajęć praktycznych, gdzie w symulowanych zdarzeniach musieli wykazać się wcześniej zdobytą wiedzą teoretyczną. Kurs został zakończony państwowym egzaminem, po którym instruktorzy uzyskali tytuł ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Policjanci uczestniczący w organizowanych kursach, rozwijają swoje kompetencje w zakresie pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy, a ich umiejętości są bardzo przydatne w pełnionej służbie. Dzięki nim profesjonalnie ratują ludzkie życie i zdrowie, a takie kompetencje u mundurowych zwiększają poczucie bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu.

Inicjatywy związane z kwalifikowaną pierwszą pomocą odbywają się przy współpracy z Koordynatorem Ratownictwa Medycznego Policji.

Policjantka opatruje zranioną nogę poszkodowanego.

 

 

  • Policjanci udzielają pierwszej pomocy poszkodowanemu.
  • Policjant podczas ćwiczeń symulacyjnych opatruje zranioną nogę innego policjanta.
  • Opatrunek na zranionej nodze poszkodowanego.
  • Mężczyzna podczas ćwiczeń z pierwszej pomocy wykonuje czynności ratunkowe z użyciem fantomu - niemowlaka.
  • Policjant podczas ćwiczeń opatruje osobę poszkodowaną.
  • Ćwiczenia policyjnych ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy.
  • Policjanci podczas ćwiczeń opatrują rannego motocyklistę.
  • Policjanci ćwiczą opatrywanie rannej osoby.
  • Policjanci udzielają pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.
Powrót na górę strony