Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – o jakich zgłoszeniach Dolnoślązacy najczęściej informują?

Data publikacji 10.07.2020

Co Dolnoślązacy najczęściej zgłaszają przy pomocy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa? Okazuje się, że na pierwszym miejscu są przypadki przekraczania dozwolonej prędkości na drodze przez kierowców. Sporo też jest zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego parkowania czy spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Wymiana informacji o różnego rodzaju problemach między mieszkańcami a Policją jest bardzo istotna i przynosi efekty.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest policyjnym narzędziem do eliminowania negatywnych zachowań i problemów uciążliwych społecznie. Dzięki niej można wykluczyć przypadki łamania prawa. Zaznaczenie na mapie danego zagrożenia wywołuje natychmiastową reakcję policji. Skutkuje to kontrolami patroli określonego miejsca i podjęcie przez funkcjonariuszy czynności mających na celu usunięcie zagrożenia.

Wymiana informacji o różnego rodzaju problemach między mieszkańcami a policją jest bardzo istotna i przynosi efekty. Od początku istnienia KMBZ czyli od 2016 r. w całym województwie otrzymaliśmy 144410 zgłoszeń dotyczących różnych zagrożeń w naszym regionie.

Co Dolnoślązacy zgłaszają najczęściej poprzez Krajowa Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa? Otóż okazuje się, że najwięcej zgłoszeń dotyczy przede wszystkim przekraczania dozwolonej prędkości przez kierowców, nieprawidłowego parkowania, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych czy nieprawidłowej infrastruktury drogowej.

Wśród 24 kategorii zgłoszeń, które można nanosić na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, część dotyczyć może problemów z naszego otoczenia takich jak chociażby: akty wandalizmu, wałęsające się bezpańskie psy, osoba bezdomna wymagająca pomocy,  poruszanie się po terenach leśnych quadami, miejsca niebezpieczne na terenach wodnych, dzikie kąpieliska i wiele innych. Pamiętajmy, że bardzo często to od nas bezpośrednio zależy czy i jak szybko zostanie udzielona pomoc osobie potrzebującej czy usunięte zostanie zagrożenie. Cieszy nas fakt, że aplikacja jest co raz bardziej popularna i że mieszkańcy Dolnego Śląska co raz częściej z niej korzystają.

Każdego dnia lokalni koordynatorzy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także setki policjantów, sprawdzają zaznaczone przez mieszkańców województwa miejsca. Żeby policjantom pomóc w dokładnej diagnozie problemu, a następnie w jego rozwiązaniu, prosimy o dodawanie krótkiego opisu. Opiszmy, na czym dokładnie polega zagrożenie, które zaznaczamy na mapie. Platforma umożliwia także dodanie zdjęcia lub filmu.

Pamiętajmy, że zgłoszenia są anonimowe, a oznaczenie zagrożenia jest bardzo proste. Intuicyjny interfejs Mapy nie jest skomplikowany i stronę internetową można otworzyć na komputerze, telefonie lub tablecie. Wystarczy jedynie wybrać punkt na mapie, w którym występuje zagrożenie, a następnie wybrać jego kategorię. Zgłoszenie trafi do odpowiedniej jednostki Policji, a funkcjonariusze je zweryfikują. Jeśli policjanci potwierdzą, że problem występuje – wdrożą działania zmierzające do jego rozwiązania.

(KWP we Wrocławiu / mw)

Powrót na górę strony