Aktualności

Kandydaci do Policji trenowali pod okiem instruktorów

Data publikacji 16.07.2020

W środę (15 lipca) 26 kandydatów do służby w Policji po raz kolejny sprawdzała swoje przygotowanie do testu sprawności fizycznej. Kandydatki i kandydaci ćwiczyli pod okiem policyjnych instruktorów.

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. już od kilkunastu miesięcy umożliwia doskonalenie umiejętności sprawnościowych wszystkim osobom, które wiążą swą przyszłość z Policją. Instruktorzy na specjalnie przygotowanych torach przeszkód demonstrują prawidłowe wykonanie zadań i tłumaczą jak pokonać poszczególne przeszkody w możliwie jak najkrótszym czasie. Warunkiem zaliczenia testu sprawności fizycznej jest pokonanie toru przeszkód w czasie nie dłuższym niż 1 min 41 s.

Aby zostać policjantem, należy przejść pozytywnie całą procedurę rekrutacyjną, która składa się ze sprawdzianu sprawności fizycznej, testu wiedzy, testu psychologicznego i rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto każdy z kandydatów musi wykonać badania lekarskie i przedstawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań do służby w Policji.

Jednym z etapów jest TSF czyli test sprawności fizycznej. Polega on na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w określonym czasie. Wyniki zostają przeliczone w systemie punktowym. Test, który dla osób z naszego województwa odbywa się w szkołach Policji w Pile lub Słupsku, jest zaliczony jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny, wynoszący 1 min 41 s. Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

W lipcu, w każdą środę tor przeszkód ustawiany jest w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Strzeleckiej 9 w Zielonej Górze. Kolejne spotkania odbędą się 22 i 29  lipca w godz. 11-13.

 

podinsp. Małgorzata Barska

KMP w Zielonej Górze

  • kandydatka niesie manekina
  • pokonywanie płotków
  • brzuszki z piłką
  • kandydatka przeskakuje przez skrzynię
  • kandydat podkosi manekina
  • rzut piłką lekarską
Powrót na górę strony
Polska Policja