Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kampania społeczna pn. Bezpieczny przejazd „Szlaban na ryzyko”

Data publikacji 17.07.2020

17 lipca 2020 roku policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Łodzi, Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Łodzi, wspólnie z przedstawicielami PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i Służby Ochrony Kolei, włączyli się w akcję „Bezpieczny piątek – szlaban na ryzyko” w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd” na przejeździe kolejowym Łódź- Andrzejów.

Celem akcji jest:

  • podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych
  • zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego
  • minimalizacja liczby zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu ludzi na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych
  • kształtowanie zachowań i utrwalanie postaw społecznie pożądanych

Przedstawiciele wymienionych służb wspólnie edukowali uczestników ruchu drogowego na temat bezpiecznych zachowań w rejonie przejazdów kolejowych. Podczas akcji kierującym pojazdami zostały wręczone broszury informacyjne dotyczące bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. 

            PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., umieściły na 14 tysiącach przejazdów kolejowych w całej Polsce, na wewnętrznej stronie rogatki lub na krzyżu św. Andrzeja,  unikatowe żółte naklejki z numerami telefonów alarmowych, dedykowane wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, którzy  potrzebują pomocy.

W akcję włączyły się liczne media, za pośrednictwem których przedstawiciele Policji i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. apelowali o rozsądek i szczególną ostrożność na przejazdach kolejowych, przedstawiając również aktualne statystyki wypadków drogowych, do których dochodzi w tym obszarze.

 

 Podobnych akcji można się spodziewać na terenie woj. łódzkiego przez całe wakacje.

 

Pamiętaj! Rozpędzony pociąg może mieć drogę hamowania równą nawet trzynastu boiskom piłkarskim.

 

  • Policjanci rozdają ulotki
  • Policjanci z ulotkami
  • Policjanci opowiadają o akcji
  • Tablica informacyjna
  • policjanci przy przejeżdzie
Powrót na górę strony
Polska Policja