Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pożegnanie Komendanta w Święto Policji

W mniejszym niż zazwyczaj gronie, ze względu na pandemię kronawirusa, przebiegło tegoroczne święto w słupskiej Szkole Policji. Obchody były wyjątkowe również ze względu na fakt, że właśnie tym dniu (17.07) swoją służbę w Policji zakończył Komendant Szkoły insp. Jacek Gil.

Tegoroczne święto w najstarszej Szkole Polcji wyjątkowo odbyło się bez udziału słuchaczy. Na placu apelowym zgromadzili się policjanci i pracownicy cywilni Policji oraz niewielka grupa zaproszonych gości, wśród których byli między innymi: były Komendant Główny Policji gen.insp. w st.spocz. Krzysztof Gajewski, były Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Krzysztof Zgłobicki, Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk i Prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
W pierwszej części uroczystości Komendant Szkoły insp. Jacek Gil wręczył medale, awanse na wyższe stopnie służbowe i stanowiska.

Film Obchody Święta Policji 2020 - Szkoła Policji w Słupsku

 • Dowódca uroczystości składa meldunek Komendantowi Szkoły.
 • Komendant Szkoły wita się ze sztandarem jednostki.
 • Poczet flagowy w drodze do masztu.
 • Podpięcie flagi do masztu.
 • Podniesienie flagi na maszt.
 • Poczet flagowy przy maszcie.
 • Przedstawiciele kadry szkoły na placu apelowym.
 • Poczet sztandarowy Szkoły Policji w Słupsku.
 • Komendant Szkoły insp. Jacek Gil wręcza medale za długolenią służbę.
 • Komendant Szkoły inspektor Jacek Gil wręcza awans na stopień inspektora Piotrowi Cekale.
 • Komendant Szkoły insp. Jacek Gil wręcza medale za długolenią służbę - dla pracownika cywilnego.
 • Komendant Szkoły insp. Jacek Gil wręcza medale za długolenią służbę.
 • Wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe.
 • Wręczanie awansów na wyższe stanowiska służbowe.
 • Wręczanie awansów na wyższe stanowiska służbowe.
 • Policjantki i policjanci Szkoły Policji na placu apelowym.
 • Zaproszeni goście.
 • Policjant z asysty pocztu sztandarowego.

Druga część uoczystości związana była z zakończeniem służby w Policji insp. Jacka Gila, który przez ostatnie 8,5 roku był Komendantem Szkoły Policji w Słupsku. W ostatnim dniu pełnienia służby i kierowania Szkołą Komendant podziękował swoim współpracownikom i zaproszonym gościom za okazywaną pomoc i wsparcie w kierowaniu Szkołą. Odczytano także listy, które na ręce Komendanta skierował Minister Spraw wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński oraz Komendant Główny Policji gen.insp. Jarosław Szymczyk. W dalszej części głos zabrali przedstawiciele zaproszonych gości. Końcowym punktem uroczystości było pożgnanie Komendanta ze Sztandarem Szkoły Policji w Słupsku.

Film Były Komendant Główny Policji gen.insp. w st. spocz. Krzysztof Gajewski

Film Komendant Szkoły insp. Jacek Gil - pożegnanie z jednostką

 • Policjanci Szkoły Policji z aktami mianowania na wyższe stopnie i stanowiska.
 • Policjanci Szkoły Policji podczas uroczystości.
 • Gratulacje dla inspektora Jacka Gila od byłego Komendanta Głównego Policji Krzysztofa Gajewskiego.
 • Inspektor Jacek Gil w trakcie przemówienia.
 • Pożegnanie Komendanta ze Sztandarem Szkoły.
 • Pożegnanie Komendanta ze Sztandarem Szkoły.
 • Odprowadzenie sztandaru szkoły.
 • Odprowadzenie sztandaru szkoły.
 • Dowódca uroczystości składa meldunek Komendantowi Szkoły o zakończeniu uroczystości.
Powrót na górę strony