Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

NOWI FUNKCJONARIUSZE W SZEREGACH PODLASKIEJ POLICJI

Data publikacji 21.07.2020

Nowo przyjęci policjanci ślubowali „Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia…”. Rotę ślubowania od 8 funkcjonariuszy przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku inspektor Robert Szewc.

Dziś, w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. W uroczystości uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku inspektor Robert Szewc wraz z Zastępcą młodszym inspektorem Jackiem Tarnowskim oraz kadra kierownicza Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, a także Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa podlaskiego oraz Naczelnik Wydziału Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KWP w Białymstoku. Rotę ślubowania od policjantów przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku inspektor Robert Szewc. Słowa roty wypowiedziało 8 policjantów, którzy wcześniej sprostali wymogom stawianym kandydatom do służby i przeszli wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego. Funkcjonariusze ślubowali m.in. „Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia…”. W naborze lipcowym, do służby w garnizonie podlaskim przyjęto ogółem 28 policjantów.

 • Dowódca uroczystości składa meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku
 • Kadra kierownicza podlaskiej Policji, kadra kierownicza Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa podlaskiego
 • Na zdjęciu widać salę zegarową oraz nowo przyjętych policjantów, poczet sztandarowy a w tle natomiast kadrę kierowniczą podlaskiej Policji, kadrę kierowniczą Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, Wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa podlaskiego
 • Nowo przyjęci policjanci
 • Nowo przyjęci policjanci
 • Konstytucja RP
 • Nowo przyjęci policjanci składają ślubowanie
 • Nowo przyjęci policjanci składają ślubowanie
 • Nowo przyjęci policjanci składają ślubowanie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku inspektor Robert Szewc wita się z nowo przyjętymi funkcjonariuszami.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku inspektor Robert Szewc przemawia
 • Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku inspektor Robert Szewc przemawia
 • Dowódca uroczystości melduje Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku inspektorowi Robertowi Szewcowi zakończenie uroczystości
 • Wspólne zdjęcie nowo przyjętych funkcjonariuszy z Kadrą kierowniczą podlaskiej Policji
 • Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku inspektor Robert Szewc rozmawia z policjantami
Powrót na górę strony