Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Policji na Warmii i Mazurach

Data publikacji 31.07.2020

Ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. powołana została Policja Państwowa. Rok temu świętowaliśmy 100 rocznicę tego wydarzenia. W tym roku mija 95-lat odkąd mundur założyła pierwsza polska policjantka. Coroczne obchody Święta Policji to okazja do wyjątkowego spotkania i zaprezentowania się mieszkańcom regionu. Okoliczności wywołane epidemią koronawirusa sprawiły, że tym razem obchody święta policjantów przybrały bardziej kameralny charakter.

95 lat kobiet w polskiej Policji

Policja Państwowa została powołana ustawą z dnia 24 lipca 1919 roku. I choć nie było żadnych formalnych przeszkód, by kobiety pełniły służbę w Policji, zawód policjanta uważano za profesję typowo męską i nie przyjmowano kobiet w policyjne szeregi. Początki  Policji  nie były łatwe - był to czas tworzenia się nowego państwa, a procesowi temu towarzyszyły przemiany gospodarcze, ekonomiczne oraz społeczne. Policjanci musieli mierzyć się z różnymi przestępstwami, które coraz częściej dotykały kobiet oraz dzieci.

Mężczyźni nie do końca radzili sobie z takimi zagrożeniami, jak sutenerstwo czy handel kobietami i dziećmi. Pod wpływem rezolucji VI Międzynarodowego Kongresu w sprawie Zwalczania Handlu Kobietami i Dziećmi ówczesny minister spraw wewnętrznych – Cyryl Ratajski - 26 lutego 1925 roku polecił utworzyć policję kobiecą. Na czele brygady sanitarno-obyczajowej stanęła Stanisława Filipina Paleolog.

 

Więcej na ten temat można przeczytać na naszej stronie "26 lutego 1925 roku - powołanie policji kobiecej".

Policjantki, policjanci i pracownicy garnizonu

Służbę w garnizonie warmińsko-mazurskiej Policji pełni aktualnie 3402 policjantów w tym 588 kobiet. Grono pracowników cywilnych tworzy 940 pracowników, z których 664 to kobiety.

Obecnie, w strukturach największej formacji mundurowej w kraju służbę pełni około 15 tysięcy policjantek. Pracują w różnych pionach i na różnych stanowiskach. Dziś wstępując do służby muszą spełniać te same wymagania, co ich koledzy policjanci, a potem w służbie w taki sam sposób wywiązywać się ze stawianych przed nimi zadań, wykonując je zarówno na stanowiskach wykonawczych jak i kierowniczych.

Tak jak na przykład mł. insp. Anna Kos, która wstąpiła w policyjne szeregi w 1992 roku. Swoje pierwsze kroki w służbie stawiała w wydziale kryminalnym, później trafiła do wydziału prewencji, z którym związana jest do dziś. W swojej karierze pracowała z młodzieżą jako asystent ds. nieletnich, promowała także pracę braniewskich funkcjonariuszy w lokalnych i ogólnopolskich mediach będąc oficerem prasowym. W 2011 roku rozpoczęła nowy etap w swoim życiu - szeregowa funkcjonariuszka dołączyła do grona kadry kierowniczej, początkowo jako zastępca naczelnika wydziału prewencji i ruchu drogowego, a 5 lat później jako naczelnik tego wydziału. W 2019 roku została I Zastępcą Komendanta powiatowego Policji w Braniewie.

Z kolei I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Węgorzewie jest nadkom. Marta Umbras, która służbę w policji rozpoczęła w 2001 r. Była policjantem pionu kryminalnego, gdzie zdobyła umiejętności i doświadczenie z zakresu pracy dochodzeniowo-śledczej i operacyjno-rozpoznawczej. Później jako specjalista Zespołu ds. Dyscyplinarnych, Kadr i Szkolenia KPP w Kętrzynie odpowiadała za prowadzenie spraw kadrowych, nadzorowała tematykę dyscyplinarną oraz prowadziła m.in. postępowania skargowe. Od kwietnia 2012 r. do maja 2018 r. zajmowała stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Reszlu, a od maja 2018 r. wykonuje zadania na aktualnym stanowisku.

Awanse, odznaczenia, gratulacje

W tym roku okoliczności wywołane epidemią koronawirusa sprawiły, że wojewódzkie obchody święta policjantów przybrały bardziej kameralny charakter. Rozpoczęła je msza w Kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Świętych Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela w Olsztynie celebrowana przez Arcybiskupa Metropolitę Warmińskiego Józefa Górzyńskiego.

 • Poczet sztandarowy KWP w Olsztynie w kościele
  Poczet sztandarowy KWP w Olsztynie w kościele
 • Arcybiskup Metropolita Warmiński Józef Górzyński i nadinsp. Tomasz Klimek
  Arcybiskup Metropolita Warmiński Józef Górzyński i nadinsp. Tomasz Klimek
 • Kapelan warmińsko mazurskich policjantów ks. Zbigniew Czernik
  Kapelan warmińsko mazurskich policjantów ks. Zbigniew Czernik

Po mszy uroczystości przeniosły się na teren Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie. Tam nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie i podinsp. Sławomir Koniuszy Przewodniczący NSZZ Policjantów na Warmii i Mazurach oraz Wicewojewoda Aleksander Socha złożyli wiązanki pod tablicą pamiątkową poświęconą asp. Konstantemu Wolskiemu, który służył w przedwojennej Policji Państwowej i zginął z rąk funkcjonariuszy NKWD.

 • Wicewojewoda Aleksander Socha składa wiązankę pod tablicą pamiątkową poświęconą asp. Konstantemu Wolskiemu
  Wicewojewoda Aleksander Socha składa wiązankę pod tablicą pamiątkową poświęconą asp. Konstantemu Wolskiemu
 • nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie i podinsp. Sławomir Koniuszy Przewodniczący NSZZ Policjantów na Warmii i Mazurach składają wiązankę pod tablicą pamiątkową poświęconą asp. Konstantemu Wolskiemu
  nadinsp. Tomasz Klimek i podinsp. Sławomir Koniuszy składają wiązankę pod tablicą pamiątkową poświęconą asp. Konstantemu Wolskiemu
 • nadinsp. Tomasz Klimek i podinsp. Sławomir Koniuszy składają wiązankę pod tablicą pamiątkową poświęconą asp. Konstantemu Wolskiemu
  nadinsp. Tomasz Klimek i podinsp. Sławomir Koniuszy składają wiązankę pod tablicą pamiątkową poświęconą asp. Konstantemu Wolskiemu

Następnie na placu OPP powitani zostali uczestnicy uroczystości, wśród nich m.in. Wicewojewoda Aleksander Socha oraz Dyrektor Gabinetu Marszałka Andrzej Milkiewicz. Odczytany został list Komendanta Głównego Policji do funkcjonariuszy i pracowników warmińsko-mazurskiej Policji. Życzenia funkcjonariuszom i pracownikom warmińsko-mazurskiej Policji złożył także ich szef - nadinsp. Tomasz Klimek.

W tym roku przy okazji Święta Policji awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 929 policjantów, 49 zostało odznaczonych Medalami za Długoletnią Służbę, a 63 odznaką „Zasłużony Policjant”. Medalem za zasługi dla Policji – odznaczeniem nadawanym cywilom przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczonych zostało 15 osób.

Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant” uhonorowany został nadinsp. Tomasz Klimek KWP w Olsztynie oraz insp. Arkadiusz Sylwestrzak I Zastępca KWP w Olsztynie. Srebrną Odznakę „Zasłużony Policjant” otrzymał insp. Edward Szydłowski.

 • Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości
 • Wicewojewoda Aleksander Socha przed mikrofonem
  Wicewojewoda Aleksander Socha
 • Odczyt listu od KGP
  Odczyt listu od KGP
 • nadinsp. Tomasz Klimek odbiera Złotą odznakę "Zasłużony Policjant"
  nadinsp. Tomasz Klimek odbiera Złotą odznakę "Zasłużony Policjant"
 • insp. Arkadiusz Sylwestrzak odbiera Złotą Odznakę „Zasłużony Policjant”
  insp. Arkadiusz Sylwestrzak odbiera Złotą Odznakę „Zasłużony Policjant”
 • insp. Edward Szydłowski odbiera Srebrną Odznakę „Zasłużony Policjant”
  insp. Edward Szydłowski odbiera Srebrną Odznakę „Zasłużony Policjant”
 • Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości
 • Medale i akty mianowania
  Medale i akty mianowania
 • Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości
 • Dyrektor Gabinetu Marszałka Andrzej Milkiewicz i nadinsp. Tomasz Klimek
  Dyrektor Gabinetu Marszałka Andrzej Milkiewicz i nadinsp. Tomasz Klimek
 • Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości

W tym roku przypada również 30 rocznica powstania NSZZ Policjantów. Z tej okazji nadinsp. Tomasz Klimek wręczył pamiątkową tabliczkę podinsp. Sławomirowi Koniuszemu Przewodniczącemu NSZZ Policjantów na Warmii i Mazurach.

 • nadinsp. Tomasz Klimek przekazuje pamiątkową tabliczkę podinsp. Sławomirowi Koniuszemu
  nadinsp. Tomasz Klimek przekazuje pamiątkową tabliczkę podinsp. Sławomirowi Koniuszemu
 • podinsp. Sławomir Koniuszy przed mikrofonem
  podinsp. Sławomir Koniuszy przed mikrofonem
 • Tekst na tablicy pamiątkowej dla NSZZP
  Tekst na tablicy pamiątkowej dla NSZZP

Z ostatniej edycji badań oceny wybranych instytucji wynika, że Policja po raz kolejny, czwarty raz z rzędu, jest najwyżej ocenianą instytucją publiczną spośród wszystkich poddanych ocenie respondentów. Działania Policji dobrze ocenia aż 80% ankietowanych. Jest to wynik o 5% wyższy niż w dwóch ostatnich edycjach badania i zarazem najlepszy w całej historii badań. Tak wysoka ocena działalności Policji jest najlepszą formą podziękowań za codzienny trud służby. Wysoka ocena działalności Policji jest dla nas najlepszą formą podziękowań za codzienny trud służby, poświęcenie i służbę policjantów oraz pracowników polskiej Policji. Chociaż badania przeprowadzono jeszcze przed działaniami związanymi ze zwalczaniem pandemii COVID-19 właśnie szczególnie w tym trudnym czasie walki z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 jest to dla nas bardzo ważne i mobilizujące. Kredyt zaufania, który otrzymaliśmy jest dla nas bardzo ważny i mobilizujący do jeszcze lepszych działań.

(pozdrowienia od policjantów w gwarze warmińskiej, które przygotować pomógł Edward Cyfus - znawca gwary, autor publikacji i pogadanek)

Powiatowe obchody Święta Policji

Poszczególne jednostki powiatowe również obchodziły Święto Policji, których gościem był m.in. nadinsp. Tomasz Klimek. Linki do stron zawierających relację z tych uroczystości przedstawiamy poniżej:

(tm)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony