Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci z Prudnika pokazują, co to znaczy służba - zobacz spot który przygotowali

Data publikacji 19.08.2020

Służba w Policji to zaszczyt i odpowiedzialność. To także jej różne oblicza, w zależności od wydziału i przydzielonych zadań. Prudniccy policjanci w swoim najnowszym spocie pokazują, co oznacza dla nich służba w naszej formacji. Koniecznie zobaczcie przygotowany filmik i przekonajcie się, czy policyjny mundur to coś dla was.

Dobór do służby w opolskiej Policji został już w pełni wznowiony. Złożenie dokumentów jest możliwe zarówno w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu, jak i w każdej komendzie powiatowej i miejskiej na Opolszczyźnie. Sam możesz zdecydować, w której jednostce podejmiesz służbą. Kliknij w  -> link, by pobrać niezbędne dokumenty potrzebne do rekrutacji.
Służba w opolskiej Policji jest dla osób, które chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia. Oferujemy ciekawą i satysfakcjonującą pracę oraz stabilne zatrudnienie. Dodatkowo zapewniamy wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych, możliwość doskonalenia zawodowego, kształcenia się i awansowania zarówno w stopniu jak i na stanowisku.
Jako policjant, masz również prawo do otrzymywania dodatkowych świadczeń, takich jak: dopłata do wypoczynku, zwrot kosztów dojazdu, ekwiwalent za umundurowanie, nagrody roczne i motywacyjne, mieszkanie służbowe lub równoważnik za jego brak. To także skrócony staż służby do uzyskania świadczeń emerytalnych (25 lat służby).
Przed rozpoczęciem służby, nowo przyjęci policjanci kierowani są na kurs podstawowy. Już wówczas otrzymują wynagrodzenie, które po podwyżkach wynosi około 2 800 złotych netto. Po 6 miesięcznym szkoleniu, zarobki policjantów przekraczają średnio 3 800 złotych. Kolejne awanse w służbie wiążą się ze wzrostem wynagrodzenia.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

  •     obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
  •     który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  •     korzystający z pełni praw publicznych;
  •     posiadający  co  najmniej  średnie  wykształcenie;
  •     posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych;
  •     podległych  szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
  •     dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Z uwagi na stan epidemii i wprowadzone obostrzenia, kandydatów do służby w Policji, przystępujących do etapów postępowania kwalifikacyjnego, prosimy o posiadanie przy sobie przedmiotów ochrony osobistej umożliwiających zakrycie ust i nosa, a także rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk.
W przypadku realizowania etapu testu wiedzy i testu sprawności fizycznej w szkołach Policji, przedmioty ochrony osobistej umożliwiające zakrycie ust i nosa, a także rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, kandydaci będą zobowiązani używać w pomieszczeniach zamkniętych szkoły z wyjątkiem rozgrzewki, zapoznania się z torem przeszkód oraz w trakcie testu sprawności fizycznej.
Podyktowane jest to koniecznością zapewnienia reżimu sanitarno-epidemicznego, w związku ze stanem epidemii wirusa SARS-CoV2, w celu zapewnienia bezpieczeństwa kandydatom oraz funkcjonariuszom i pracownikom Policji.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 16.25 MB)

Powrót na górę strony