Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czy wiesz, że policjant może użyć ręcznego miotacza pieprzu wobec osoby stawiającej bierny opór?

Data publikacji 04.09.2020

Czy policjant może użyć ręcznego miotacza pieprzu wobec osoby stawiającej bierny opór np. zastawiającej swoim ciałem przejście, kurczowo trzymającej się ławki lub barierki?

Tak. W przypadku takiego zachowania, policjant po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu osoby do zachowania się zgodnego z prawem oraz po uprzedzeniu jej o zamiarze użycia środków przymusu bezpośredniego, może zastosować ręczny miotacz pieprzu. Ręczny miotacz pieprzu jest standardowym wyposażeniem policjanta i stanowi jeden ze środków przymusu bezpośredniego. Jego działanie nie wywołuje bólu fizycznego, czy też trwałych zmian w organizmie, ale za to silny i przejściowy dyskomfort w postaci pieczenia w drogach oddechowych i oczach, mimowolne zamknięcie oczu, łzawienie, podrażnienie spojówek, zaczerwienienie. Składniki miotacza są naturalne (nie chemiczne).

Uwaga! Po zastosowaniu ręcznego miotacza pieprzu tzn. w przypadku kontaktu osoby z substancją drażniącą zawartą w pojemniku miejsce podrażnione należy spłukać dużą ilością bieżącej wody. Osoby podrażnione muszą mieć dostęp do świeżego powietrza. Symptomy powinny ustąpić po 45 minutach od podrażnienia.

Pamiętaj! Policjant ma prawo użyć ręcznego miotacza pieprzu wyłącznie w celu przywrócenia zachowania zgodnego z prawem. Jeżeli będziesz wykonywać polecenia policjanta, wówczas jedynym środkiem przymusu bezpośredniego mogą być kajdanki zakładane w celu bezpiecznego doprowadzenia do jednostki Policji. Po ich założeniu policjant nie może użyć miotacza pieprzu. Jeżeli w Twojej ocenie policjant zachował się niezgodnie z prawem to nie zachowuj się wobec niego agresywnie, nie atakuj, nie wyzywaj. Złóż na policjanta skargę lub zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

O projekcie informacyjno-edukacyjnym "Czy wiesz, że?"

Zachęcamy do nadsyłania własnych pytań z obszaru działań Policji do lidera Projektu – młodszego inspektora Krzysztofa Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka na adres: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl

Powrót na górę strony