Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polscy policjanci w Czechach

Data publikacji 01.09.2020

W dniu dzisiejszym dwójka polskich policjantów, na mocy porozumienia między Prezydium Policji Republiki Czeskiej a Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej o realizacji wspólnych patroli, rozpoczęła służbę patrolową na terenie Republiki Czeskiej w miejscowości Mlada Boleslav.

Pierwszy dzień września przypomina nam, iż nieuchronnie kończy się okres letniej kanikuły i trzeba wracać do codziennych obowiązków, a więc do szkoły, czy też pracy. Wraz z końcem wakacji do kraju powrócili nasi policjanci pełniący służbę na słonecznych brzegach Adriatyku w Chorwacji. Nie oznacza to jednak, iż ustaje współpraca międzynarodowa, która jest istotnym obszarem aktywności służby prewencyjnej, ponieważ dziś na terenie Republiki Czeskiej służbę rozpoczęła dwójka polskich policjantów, których spotkać będziemy mogli w rejonie okręgu przemysłowego Mlada Boleslav aż do końca października tego roku.

W praktyce optymalną formą tej współpracy cenioną przede wszystkim przez polskich obywateli, ale i policje innych państw, są organizowane przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji patrole międzynarodowe.

Nasi rodacy przemierzają Europę nie tylko w celach turystycznych. Znaczna ich liczba, szczególnie w rejonach przygranicznych, podejmuje stałe zatrudnienie na terytoriach innych państw. Polscy policjanci na terenie Mlada Boleslav służbę pełnić będą już trzeci sezon, albowiem współpraca w tej formie zapoczątkowana została w 2018 r.

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, wyrażając zrozumienie dla argumentacji przedstawionej przez stronę czeską, zawarł kolejne porozumienie o realizacji wspólnych patroli, w myśl którego, w tym roku dwójka polskich policjantów we wrześniu i październiku będzie pełniło służbę w rejonie miejscowości Mlada Boleslav. Zaszczytną służbę „ambasadorów polskiej Policji” pełnić będą sierż. szt. Małgorzata Wolińska reprezentująca garnizon świętokrzyski oraz mł. asp. Marek Małobęcki z garnizonu dolnośląskiego. Oboje posiadają już doświadczenie w pełnieniu służby patrolowej na terenie Włoch i Czech.

Przypomnieć należy, że specyfika służby polskich policjantów pełniących służbę w patrolach międzynarodowych odbiega, od tej pełnionej w kraju, albowiem do ich zadań należy udzielanie wszechstronnej pomocy w celu podtrzymania statusu obywateli polskich jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo i wymagającej bezwzględnego przestrzegania prawa w stosunku do jej przedstawicieli, ale również zapewnienie bezwzględnego przestrzegania przez Polaków prawa miejscowego, co ma niewątpliwie ogromny wpływ na korzystne postrzeganie naszej nacji przez obcokrajowców.

Zadania te są więc zbieżne z realizowanymi przez polskie służby dyplomatyczne dlatego też, pomimo że formalnie nie są one stronami porozumień, faktycznie bezpośrednio współpracują z polskimi policjantami, o czym zapewnia Pan Artur Łukiańczuk - Konsul RP, Kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze, który w przedmiotowej współpracy uczestniczy już trzeci sezon i jak zapewnia, jest ona bardzo owocna dla wszystkich stron.

Pomimo iż uroczysta inauguracja współpracy nastąpi w dniu jutrzejszym, to możemy zapewnić, iż polscy policjanci już dziś są widoczni na ulicach Mlada Boleslav i realizują zadania służbowe, pozostając w kontakcie z personelem polskiej placówki dyplomatycznej, albowiem zaistniała taka potrzeba służby, która jak widać, potrafi być dynamiczna i nieprzewidywalna.

W razie potrzeby nawiązanie kontaktu telefonicznego z polskimi policjantami pełniącymi służbę w rejonie Mlada Boleslav jest możliwe pod następującymi numerami telefonów:

+48 601 315 989

Foto i wideo: por. Bc. Lucie Nováková, tisková mluváči PČR

(Biuro Prewencji KGP)

 • czeski policjant i dwoje polskich policjantów podczas patrolu
 • czeski policjant i dwoje polskich policjantów
 • czeski policjant i dwoje polskich policjantów podczas patrolu
 • czeski policjant i dwoje polskich policjantów podczas patrolu w galerii handlowej
 • czeski policjant i dwoje polskich policjantów podczas patrolu
 • czeski policjant i dwoje polskich policjantów podczas patrolu
 • czeski policjant i dwoje polskich policjantów podczas patrolu
 • czeski policjant i dwoje polskich policjantów podczas patrolu
 • czeski policjant i dwoje polskich policjantów podczas patrolu legitymują osoby
 • dwoje polskich policjantów obok czeskiego radiowozu policyjnego
 • polscy i czescy policjanci podczas patrolu
 • czeski policjant i dwoje polskich policjantów w jednostce policji czeskiej

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 12.3 MB)

Powrót na górę strony