Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czujna seniorka

Data publikacji 03.09.2020

82-letnia kobieta będąc w domu otrzymała nietypowy telefon. Młody mężczyzna, który skontaktował się z seniorką, podał się za policjanta i stwierdził, że za chwilę oddzwoni do niej funkcjonariusz prowadzący sprawę rzekomego oszustwa bankowego. Kobieta podejrzewając, że rozmawia z oszustem, zdecydowała się zawiadomić prawdziwych policjantów.

2 września 2020 roku około godziny 17.00, z zastrzeżonego numeru, na telefon stacjonarny 82-letniej mieszkanki dzielnicy Górna, zadzwonił młody mężczyzna podający się za funkcjonariusza policji. Podczas krótkiej rozmowy, wyjaśnił seniorce, że skontaktuje się z nią funkcjonariusz w randze inspektora, który zaangażowany jest w prowadzenie sprawy dotyczącej rzekomego oszustwa bankowego na szkodę kobiety. Faktycznie po kilku minutach od tego połączenia, ponownie zadzwonił telefon. Czujna seniorka, podejrzewając, że ma do czynienia z oszustwem nie odebrała połączenia i skontaktowała się z prawdziwymi policjantami. Tym razem oszustom nie udało się osiągnąć zamierzonego celu, lecz gdyby kobieta zdecydowała się na kontynuację rozmowy, jej oszczędności mogłyby zostać bezpowrotnie utracone.

Policjanci ostrzegają!

Jeżeli ktoś dzwoni do nas, przedstawiając się za funkcjonariusza policji, pracownika służby zdrowia, bądź też za osobę zatrudnioną w organach administracji publicznej, zawsze mamy możliwość stosunkowo łatwo zweryfikować prawdziwość rozmówcy. W tym celu należy rozłączyć wcześniejsze połączenie i wybrać znany nam numer na policję, do szpitala, czy też do administracji. Należy pamiętać, że w trakcie rozmowy z oszustami bardzo często dążą oni do uzyskania numeru naszego telefonu komórkowego. Ten zabieg pozwala na pełną kontrolę rozmówcy i nadzorowanie podejmowanych przez niego działań w trakcie próby wyłudzenia pieniędzy. Dzięki utrzymywanemu „na siłę” połączeniu oszust wie, czy jesteśmy w domu, czy ktoś do nas przyszedł, a przede wszystkim sprawdza, czy stosujemy się do jego zaleceń. W taki sposób towarzyszą potencjalnym ofiarom w drodze do banku, a poprzez trwające połączenie kontrolują przebieg transakcji. Ponadto, w trakcie rozmowy z osobą pokrzywdzoną przestępcy starają się dowiedzieć, ile pieniędzy jest aktualnie w domu, czy senior posiada kosztowności i gotówkę w banku. Bardzo często potencjalne ofiary proszone są o wypłacenie dużych sum pieniędzy z banku lub nawet wzięcie kredytu. Osoby, które zostaną nakłonione do przekazania swoich oszczędności, proszone są następnie o ich wyrzucenie przez okno, zostawienie ich w nietypowym miejscu – np. śmietniku, bądź też przekazanie przesłanemu w tym celu kurierowi. Nierzadko podczas takich rozmów osoby pokrzywdzone utrzymywane są w poczuciu zagrożenia i napięcia. Działają pod dużą presją i w stresie. Oszust na początku prosi o przekazanie pieniędzy, tłumacząc to dobrem osoby pokrzywdzonej, a gdy takie działanie nie przynosi rezultatu, zaczynają się groźby.

Co zrobić, żeby nie dać się oszukać?

Pamiętajmy, że tylko nasza odpowiedzialna i racjonalna postawa może być najskuteczniejszą metodą na uniknięcie oszustwa. Aby nie stać się ofiarą przestępczego i niegodziwego procederu stosujmy zawsze zasadę ograniczonego zaufania i nie wierzmy bezkrytycznie w to co ktoś nam mówi przez telefon.

Pracownicy organów państwowych i samorządowych nigdy nie proszą nikogo o przekazanie pieniędzy przez telefon. Jeżeli gdziekolwiek zobligowani jesteśmy do wpłaty pieniędzy, to takie powiadomienia otrzymujemy drogą korespondencyjną.

Policja jak i inne służby państwowe zaangażowane w zwalczanie przestępczości nigdy nie proszą osób postronnych o przekazywanie pieniędzy. Pieniądze zgodnie z obowiązującymi przepisami nigdy nie powinny być przekazywane funkcjonariuszom, chyba że chodzi o zapłatę mandatu gotówkowego. Jeżeli ktoś dzwoni do nas i informuje o potrzebie szybkiego zebrania pieniędzy na leczenie osoby najbliżej, która miała „rzekomo” paść ofiarą wypadku, ciężkiej choroby, bądź zakażenia koronawirusem – to każdorazowo po zakończeniu takiego połączenia, jeszcze przed ewentualnym przekazaniem gotówki zweryfikujmy taką wiadomość kontaktując się z członkiem rodziny, bądź inną zaufaną osobą.

NIGDY NIE PRZEKAZUJMY OBCYM OSOBOM PIENIĘDZY NA ICH ŻĄDANIE

We wszystkich przypadkach, gdy pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do intencji  rozmówców, zakończmy połączenie i zadzwońmy na numer alarmowy policji.

(KWP w Łodzi / kp)

Powrót na górę strony