Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pożegnanie policjantów wyjeżdżających do Kosowa

Kolejna grupa 115 policjantów wyjechała do Kosowa, by pełnić służbę w Tymczasowej Misji Administracyjnej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Uroczyste pożegnanie funkcjonariuszy, którzy w czerwcu rozpoczną służbę w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji stacjonującej w Kosovskiej Mitrovicy odbyło się w Szkole Policji w Słupsku.

W skład Jednostki wchodzą policjanci o różnych specjalnościach (m.in. antyterroryści, policjanci z oddziałów prewencji, lekarz, psycholog a także specjaliści ds. informatyki, łączności i transportu). Ich służba na Bałkanach będzie trwała pół roku – zastąpią swoich kolegów przebywających tam od grudnia ubiegłego roku. Jednostką dowodzi nadkom. Zbigniew Zubel ze Szkoły Policji w Słupsku.

Po raz pierwszy policjanci Jednostki Specjalnej Polskiej Policji wyjechali do Kosowa jesienią 2000 roku. Służbę w Jednostce pełniło dotychczas ponad 1100 funkcjonariuszy.

Udział w misji pokojowej jest szczególnym rodzajem policyjnej służby – pełniona poza granicami kraju, w specyficznych i niebezpiecznych warunkach – wymaga odpowiednich predyspozycji i przygotowania. Wszyscy funkcjonariusze przeszli wcześniej postępowanie kwalifikacyjne oraz szkolenie w słupskiej Szkole Policji. Przed wyjazdem do Kosowa poziom przygotowania i wyszkolenia jednostki wysoko ocenili przedstawiciele Departamentu Operacji Pokojowych ONZ z Nowego Jorku.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Ludwik Dorn skierował do policjantów Jednostki Specjalnej Polskiej Policji list, w którym napisał m.in.: (…) Uczestniczyć będziecie w misji, której celem jest niesienie pomocy ludziom żyjącym na obszarach, gdzie konflikty etniczne jeszcze nie wygasły. Społeczność międzynarodowa oczekuje, że będziecie tam gwarantem poszanowania wolności i praw człowieka oraz umacniania tworzących się demokratycznych struktur państwowości. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przywiązuje szczególną wagę do udziału Policji w działaniach pokojowych prowadzonych pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej. Pamiętajcie więc, że na misji w Kosowie reprezentujecie nasz kraj (…).

Komendant Główny Policji w liście do policjantów napisał m.in.: (…) Służba w Jednostce Specjalnej Policji to nie tylko honor i zaszczyt. To również ogromne wyzwanie. Pamiętajcie, że pokój na Bałkanach to jeden z celów strategicznych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dotychczasowe misje realizowane przez polskich policjantów zawsze spotykały się z najwyższym uznaniem międzynarodowej społeczności. To cieszy, ale także szczególnie zobowiązuje.

Jestem przekonany, że podczas pobytu w Kosowie będziecie godnie reprezentowali Rzeczpospolitą Polską oraz polską Policję. Życzę Wam żebyście po sześciomiesięcznej służbie, bezpiecznie wrócili do swoich bliskich, do kolegów i macierzystych jednostek Policji (…).

Komendant Szkoły Policji insp. Stanisław Bukowski wręczył dowódcy Jednostki flagę państwową, która będzie powiewała nad polskim obozem w Kosovskiej Mitrovicy.

Zobacz także: Współpraca międzynarodowa

Powrót na górę strony