Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt „Pogranicze bezpieczne dla seniorów” - współpraca polskiej i niemieckiej Policji

Data publikacji 24.09.2020

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Robert Frąckowiak podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. "Pogranicze bezpieczne dla seniorów", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. To projekt mający na celu zintensyfikowanie współpracy polskiej i niemieckiej Policji.

W dniu 16 września 2020 r. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Robert Frąckowiak podpisał umowę nr PLSN.04.01.00-02-0149/19-00 o dofinansowanie projektu pn. Pogranicze bezpieczne dla seniorów. Odbyło się to w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Partnerem Projektu jest Dyrekcja Policji w Görlitz. Projekt będzie realizowany od 01.01.2021 r. do 30.06.2022 r. po stronie polskiej na terenie powiatu bolesławieckiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego, zgorzeleckiego, złotoryjskiego, kamiennogórskiego, jaworskiego i lubańskiego, a po stronie niemieckiej na terenie powiatów Görlitz i Bautzen.

Wartość całkowita projektu wynosi 418 921,55 euro, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 354 643,51 euro.

Wartość projektu po stronie polskiej to 233 759,72 euro, w tym dofinansowanie 197 926,11 euro. Wartość projektu po stronie saksońskiej wynosi 185 161,83 euro, w tym dofinansowanie z EFRR 156 717,40 euro.

Celem projektu jest intensyfikacja współpracy Policji polskiej i niemieckiej na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa seniorów na obszarze pogranicza oraz podniesienie świadomości społecznej na temat zagrożeń przestępczością oszustw dokonywanych metodą „na wnuczka” czy „ na policjanta”, których ofiarami są osoby starsze.

Po obu stronach granicy będą przeprowadzane wszelkiego rodzaju akcje prewencyjne mające na celu podnoszenie świadomości seniorów. Funkcjonariusze z Polski i Niemiec będą sprawnie wymieniać się informacjami dotyczącymi działalności przestępczej oszustów na pograniczu. W ramach tego projektu mundurowi będą też podnosić swoje kwalifikacje poprzez szkolenia dotyczące przestępczości skierowanej przeciwko osobom starszym.

Również seniorzy będą uczestniczyć w różnego rodzaju szkoleniach i kursach, które miejmy nadzieję podniosą ich świadomość na temat zagrożeń ciążących nad nimi. W projekt będą angażowane również dzieci i młodzież. Podnoszenie ich świadomości, a co za tym idzie, przekazywanie poprzez młodych ludzi informacji skierowanych do ich dziadków jest bardzo istotnym elementem tego programu. W projekt zaangażowane będą też inne instytucje z pogranicza, która mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo seniorów tam mieszkających.

(KWP we Wrocławiu / mk)

Powrót na górę strony