Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Młodzi policjanci w szeregach pomorskiej Policji

Data publikacji 28.09.2020

„Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania, którą składają przyjmowani do służby funkcjonariusze, a którą przyjął dzisiaj nadinsp. Andrzej Łapiński. Nowi policjanci, ślubując na sztandar, tym samym wstąpili w szeregi polskiej Policji. Uroczystość była także okazją do wręczenia Medali za Długoletnią Służbę oraz odznak „Zasłużony Policjant”.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej" - przysięgali nowo przyjęci funkcjonariusze.

Przypomnijmy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

Młodzi adepci w szkole Policji zdobywać będą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po odbyciu przeszkolenia rozpoczną służbę w wyznaczonych jednostkach terenowych województwa pomorskiego.

Na ceremonii obecny był Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk, który razem z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku nadinspektor Andrzejem Łapińskim wręczył kilkudziesięciu policjantom i pracownikom Policji odznaczenia państwowe i resortowe – Medale za Długoletnią Służbę oraz odznaki „Zasłużony Policjant” - w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi i utrzymania porządku publicznego.

Spotkanie było okazją do podziękowania za wieloletnią służbę dwóm komendantom przechodzącym na emeryturę – inspektorowi Piotrowi Bolinowi Komendantowi Miejskiemu Policji w Sopocie oraz inspektorowi Arkadiuszowi Pozorskiemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Kwidzynie.

Wszystkim zgromadzonym Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku pogratulował, a wyróżnionym dodatkowo  podziękował za dotychczasową służbę i pracę.

Wicewojewoda Pomorski wręczył nowo przyjętym funkcjonariuszom listy gratulacyjne, a do wszystkich wyróżnionych skierował gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.

(KWP w Gdańsku / kp)

  • policjanci stoją w rzędach, na twarzy mają złożone maseczki ochronne
  • Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku wręcza odznaczenia policjantom stojącym w szeregach
  • Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku gratuluje nowo przyjętym policjantom
  • grupa policjantów stojąca na środku pomieszczenia, jeden z nich składa gratulacje drugiemu, pod ścianami stoją goście uroczystości
  • policjant stoi przy mikrofonie na statywie i przemawia, po lewej stronie stoją młode dziewczyny w maseczkach ochronnych na twarzy, z tyłu dwoje policjantów
  • Komendant wojewódzki policji w Gdańsku przemawia do mikrofonu na statywie, po lewej stronie stoją cztery młode dziewczyny w maseczkach ochronnych,  po prawej stronie trzech policjantów ze sztandarem, za komendantem stoi dwoje policjantow
  • po prawej stronie stoją w rzędach nowo przyjęci policjanci, po prawej stronie pozostali uczestnicy uroczystości, na środku ze sztandarem stoją trzej policjanci
  • zdjęcie grupowe uczestników uroczystości
  • zdjęcie grupowe przedstawia nowo przyjętych policjantów oraz kierownictwo pomorskiej policji i najważniejszych gości uroczystości
Powrót na górę strony