Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podziękowania od Pierwszej Damy

Data publikacji 01.10.2020

Na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. dr. Krzysztofa Justyńskiego wpłynął właśnie list od Pani Agaty Kornhauser-Dudy. Pierwsza Dama podziękowała w nim za wsparcie organizacji kolonii dla dzieci z rodzin poszkodowanych w powodzi na terenie Podkarpacia, które w lipcu przebywały w Rezydencji Prezydenta RP w Zamku w Wiśle. Policjanci zrobili co w ich mocy, aby dzięki zajęciom najmłodsi choć na chwilę mogli zapomnieć o przeżyciach związanych z klęską żywiołową, jaka dotknęła ich domy.

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, wraz z przewodnikiem psa służbowego z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, odwiedzili dzieci z województwa podkarpackiego, wypoczywające w rezydencji prezydenckiej w Wiśle. Kolonie te zorganizowano dla dzieci z rodzin najmocniej dotkniętych powodzią na przełomie czerwca i lipca tego roku. Honorowy patronat nad ich wypoczynkiem objęła Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Agata Kornhauser-Duda. O wydarzeniu tym można przeczytać w komunikacie zamieszczonym na naszej stronie internetowej 30 lipca 2020 roku ►

Na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. dr. Krzysztofa Justyńskiego wpłynęły właśnie podziękowania od Pani Agaty Kornhauser-Dudy za wsparcie organizacji kolonii oraz życzenia dalszych sukcesów w służbie i satysfakcji z wykonywanych obowiązków.

List z podziękowaniami od Pierwszej Damy - wersja tekstowa: Szanowny Panie Komendancie, Na Pana ręce kieruję podziękowania za wsparcie organizacji kolonii dla dzieci z rodzin poszkodowanych w tegorocznej powodzi na terenie województwa podkarpackiego, które w lipcu na moje zaproszenie przebywały w Rezydencji Prezydenta RP w Zamku w Wiśle. To dzięki dobrej woli i współpracy z Państwem udało się zorganizować aktywny letni wypoczynek oraz towarzyszące mu zajęcia edukacyjne dla kolonistów, pozwalając im na chwilę zapomnieć o trudnych doświadczeniach związanych z niszczącą siłą żywiołu. Państwa zasługą jest to, że dzieci miały okazję nie tylko wypocząć, ale też uczestniczyć w zajęciach, podczas których uczyły się zasad właściwego zachowania w sytuacjach zagrożenia. Zaangażowanie Policji było wyrazem solidarności oraz potrzeby dzielenia się bezcenną wiedzą. Proszę przyjąć serdeczne życzenia dalszych sukcesów w służbie Rzeczypospolitej i satysfakcji z wykonywanych obowiązków.  Z wyrazami szacunku Agata Kornhauser Duda

(KWP w Katowicach / mw)

Powrót na górę strony