Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

40-lecie Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Białymstoku

Data publikacji 01.10.2020

Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Białymstoku obchodzą 40-lecie swojej działalności. Ci doskonale wyszkoleni funkcjonariusze uczestniczą w najpoważniejszych akcjach na terenie całego kraju. Często narażając swoje życie i zdrowie. Wczoraj, dalszych sukcesów życzył im Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc oraz Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA inspektor Dariusz Zięba.

Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Białymstoku obchodzą 40-lecie swojej działalności. Ich główne zadania związane są z neutralizacją zagrożeń terrorystycznych, zatrzymywaniem groźnych członków zorganizowanych grup przestępczych, rozpoznawaniem i neutralizacją materiałów czy ładunków wybuchowych, ochroną wysokich rangą urzędników państwowych i delegacji krajowych oraz zagranicznych. Policyjni komandosi uczestniczą w najpoważniejszych akcjach, dlatego muszą być doskonale przygotowani. Każdego dnia podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności. W czasie treningów ćwiczą taktykę, strzelanie, sporty walki, nurkowanie, skoki spadochronowe, ratownictwo wysokościowe, ochronę osób czy działania z materiałami i urządzeniami wybuchowymi.

W skład Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Białymstoku wchodzą piony: bojowy, minersko-pirotechniczny oraz zespół wsparcia technicznego. Rocznie, na terenie całej Polski, przeprowadzają kilkadziesiąt działań bojowych. Wczoraj, dalszych sukcesów życzył im szef podlaskiego garnizonu nadinspektor Robert Szewc i dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA inspektor Dariusz Zięba. Podczas uroczystości zostały wręczone akty mianowania i wyróżnienia  funkcjonariuszom pododdziału kontrterrorystycznego.

W Polsce, jednostki o charakterze antyterrorystycznym utworzono w 1976 roku decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych. Następnie, w roku 1978, zgodnie z ideą stworzenia w kraju efektywnego systemu antyterrorystycznego, powołano do życia kolejnych 7 jednostek, w największych miastach wojewódzkich Polski. Z kolei w roku 1980 dodatkowo utworzono jeszcze dwie jednostki, w tym w Białymstoku. Zadaniem „plutonu specjalnego” było przede wszystkim zwalczanie aktów terroru o podłożu kryminalnym, zatrzymywanie szczególnie niebezpiecznych, uzbrojonych przestępców, udział w akcjach ratowniczych podczas klęsk żywiołowych, poszukiwanie pod wodą zwłok oraz przedmiotów pochodzących z przestępstw, a także prowadzenie działań minersko-pirotechnicznych. Z czasem zadania te rozszerzono o ochronę ważnych osobistości, obezwładnianie osób z zaburzeniami psychicznymi, konwojowanie niebezpiecznych przestępców, przedmiotów wartościowych. Rok 1990 przyniósł zmiany ustrojowe oraz gospodarcze, a wraz z nimi pojawiły się nowe zagrożenia ze strony świata przestępczego. Niezbędna stała się również transformacja i dostosowanie struktur policyjnych, które zdolne byłyby do zwalczania nowych form przestępczości, do ścigania których istniejące nie były przygotowane. W 1990 roku „pluton specjalny” przekształcony został w Kompanię Antyterrorystyczną, z czym wiązało się zwiększenie ilości policjantów służących w tym pododdziale oraz dostosowanie  uzbrojenia i wyposażenia specjalistycznego, a także środków transportu. Niezbędną w ówczesnym czasie specjalistyczną wiedzę i umiejętności czerpano ze współpracy z zagranicą, w ramach której część policjantów wzięła udział w specjalistycznych kursach antyterrorystycznych w Stanach Zjednoczonych. Zmiany wyposażenia, profilu szkolenia, a także wiedza i umiejętności zdobyte podczas zagranicznych kursów antyterrorystycznych wpłynęły na wzrost poziomu mobilności, wyszkolenia oraz niezawodności działania policjantów Kompanii Antyterrorystycznej. Międzynarodowe szkolenia były konieczne, aby przeciwdziałać zdarzeniom z użyciem ładunków wybuchowych, których na początku lat dziewięćdziesiątych policjanci odnotowywali znaczną ilość. Narastające zagrożenie zamachami bombowymi wymusiło powołanie w ramach kompanii AT drużyny o specjalności pirotechnicznej, która funkcjonowała, jako drużyna minersko-pirotechniczna. Dużą zmianą w historii białostockiego pododdziału antyterrorystycznego było wyłączenie w 2000 roku ze struktur Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku i powołanie Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Białymstoku. 

Wielki przełom nastąpił w 2019 roku, kiedy to w strukturach Policji powołano służbę kontrterrorystyczną. Jej głównym zadaniem jest podejmowanie działań wobec sprawców,  także wobec osób przygotowujących lub pomagających w dokonaniu przestępstwa o charakterze terrorystycznym, w celu wyeliminowania bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osób lub mienia przy wykorzystaniu specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działania. Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Białymstoku, przekształcono wówczas w Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji, wchodzący w skład krajowego systemu kontrterrorystycznego.

 • Statuetka pamiątkowa na stole pokrytym niebieskim materiałem.
 • Policjanci składający i przyjmujący meldunek.
 • Dwóch policjantów podają sobie dłoń.
 • Policjant oddaje honory przed innym policjantem.
 • Policjant czyta.
 • Policjant przemawia do innych policjantów.
 • Policjant przemawia.
 • Policjant podaje rękę innemu policjantowi.
 • Policjant podaje rękę innemu policjantowi.
 • Policjant czyta innym.
 • Policjant wręcza pamiątkę innemu policjantowi.
 • Policjant wręcza pamiątkę innemu policjantowi.
 • Policjant wręcza pamiątkę innemu policjantowi.
 • Policjant ściska dłoń innemu policjantowi.
 • Policjant ściska dłoń innemu policjantowi.
 • Policjant ściska dłoń innemu policjantowi.
 • Policjant ściska dłoń innemu policjantowi.
 • Policjant stoi na przeciwko innego policjanta.
 • Policjanci idą jeden za drugim.
 • Karabiny leżą na stole.
 • Fragment munduru policyjnego kontrterrorysty.
 • Policjanci stoją przed samochodami.
 • Policjanci w oddali idą uliczką.
Powrót na górę strony