Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Całodobowa pomoc ratowników medycznych w WSPol

Data publikacji 05.10.2020

Kilkadziesiąt interwencji pomocowych podejmowanych przez zespół ratowników medycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wobec słuchaczy i studentów kierunku Nauka o Policji, to bilans działań realizowanych w związku z wprowadzeniem kilka miesięcy temu algorytmu postępowania przy wznowieniu nauki w WSPol.

Wprowadzenie obostrzeń w całym kraju, związanych ze wzrostem zachorowań na SARS-CoV-2 skutkowało wdrożeniem procedur bezpieczeństwa również w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W związku z powyższym wprowadzono szereg procedur związanych z uszczegółowieniem działań, mających na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa funkcjonariuszy, pracowników, słuchaczy i studentów Uczelni.

Słuchacze i studenci Nauki o Policji w dniu przybycia na Uczelnię zostają poddani testom na obecność koronawirusa, a następnie przebywają przez siedem dób w tzw. odosobnieniu po którym są ponownie poddawani testom na obecność wirusa SARS-CoV-2. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zapewnia tym osobom całodobową opiekę ratowników medycznych.

Od lipca br., kiedy wprowadzono algorytm postępowania w związku ze wznowieniem nauki w WSPol, 6 ratowników medycznych z zespołu ratownictwa medycznego kilkadziesiąt razy udzieliło pomocy osobom jej potrzebującym. Dzięki zaangażowaniu i poświęceniu funkcjonariuszy zespołu ratownictwa medycznego oraz Działu Dowodzenia mamy pewność, że każda osoba potrzebująca doraźnej pomocy w trybie natychmiastowym ją uzyska. W przypadku zgłoszenia potrzeby udzielenia pomocy medycznej, ratownik telefonicznie przeprowadza wywiad medyczny, a jeżeli jest taka potrzeba to zaopatrzony w środki ochronny indywidulanej udziela pomocy w miejscu przebywania słuchacza/studenta. Gdy pomoc doraźna nie jest wystarczająca, umawiana jest teleporada lekarska, bądź wzywany jest zespół ratownictwa medycznego. Każdy pokój, w którym przebywają słuchacze jest odpowiednio przygotowany i wyposażony. Znajduje się tam miedzy innymi pakiet informacyjny z Działu Dowodzenia oraz Zespołu BHP, pakiet psychologiczny oraz karty samokontroli medycznej, wykaz niezbędnych numerów telefonów, a także środki do dezynfekcji rąk i powierzchni. Ponadto słuchacze i studenci, na bieżąco wyposażani są w maseczki i rękawiczki nitrylowe, a wszystkie podejmowane czynności i działania ukierunkowane są przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

WSPol

Powrót na górę strony