Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia służb na lotnisku w Lublinie

Data publikacji 07.10.2020

Wczoraj na terenie lotniska odbył się pierwszy epizod ćwiczeń dowódczo-sztabowych pod kryptonimem Renegade/Sarex-20. Na płycie lotniska wylądował samolot przejęty przez terrorystów. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren lotniska, a policyjni negocjatorzy podjęli działania zmierzające do uwolnienia zakładników. Kolejne epizody ćwiczeń będą rozgrywane na terenie kilku województw w kraju. Ich organizatorem jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W trakcie ćwiczenia przeprowadzono epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie Renegade. Kolejne symulacje będą rozgrywane w przestrzeni powietrznej RP, Zatoce Pomorskiej, Zatoce Gdańskiej, na obszarach województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego.

Celem ćwiczeń jest sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego, jako elementów systemu bezpieczeństwa państwa, do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym właściwym dla systemu obrony powietrznej oraz ratownictwa lotniczego i morskiego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego.

W ćwiczeniu udział wzięły podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo w państwie, między innymi: Dowództwo Operacyjne RSZ z podporządkowanymi centrami i ośrodkami, Dowództwo Generalne RSZ z podległymi jednostkami wojskowymi, Żandarmeria Wojskowa, Wojska Obrony Terytorialnej, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polski Czerwony Krzyż, Grupa Karkonoska GOPR oraz podchorążowie uczelni wojskowych.

(KWP w Lublinie / am)

  • Policjantka stoi obok radiowozu, w tle widać lotnisko w Lublinie
  • Dwaj funkcjonariusze (po prawej stronie funkcjonariusz ze Straży Granicznej trzymający w rękach broń, po lewej funkcjonariusz Staży Granicznej z oddziału Pirotechnicznego) prowadzą zatrzymanego mężczyznę (w środku, z rękami z tyłu, na głowie), w tle wejście na lotnisko i zaparkowane przed nim dwa samochody
  • Mężczyzna mówiący coś przez megafon
  • Podejrzany siedzi, mężczyzna w maseczce wykonuje mu testy, obok stoi funkcjonariusz z bronią
  • Negocjator stojący tyłem z megafonem. w tle widać płytę lotniska, a na niej samolot
  • Stojący tyłem policjant, w tle widać lotnisko
  • Samolot stoi na płycie lotnisko, wychodzą z niego dwie osoby, po lewej stronie stoi samochód
Powrót na górę strony