Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Witamy w naszych szeregach

Data publikacji 08.10.2020

8 października 2020 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyła się uroczysta zbiórka kadry kierowniczej garnizonu łódzkiego, w trakcie której ślubowanie złożyło 35 nowo przyjętych, z dniem 16 września, stróżów prawa. Funkcjonariuszy powitał w szeregach formacji Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Sławomir Litwin.

W uroczystości wzięli udział Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Sławomir Litwin, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi: insp. Jarosław Rybka i insp. Dariusz Matusiak, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi ksiądz podporucznik Jacek Syjud, Przewodniczący Wojewódzkiego Zarządu Niezaleźnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów nadkom. Krzysztof Balcer oraz kadra kierownicza garnizonu łódzkiego. Serdecznie powitano przyjętych policjantów.

Rotę ślubowania wypowiedziało 35 nowo przyjętych funkcjonariuszy, w tym 24 policjantów i 11 policjantek.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Nowi policjanci po szkoleniu podstawowym rozpoczną służbę w jednostkach naszego garnizonu. To trzecie przyjęcie do służby w 2020 roku. Od początku tego roku do kadr wpłynęło 914 podań o przyjęcie do służby w policji, przyjęto 111 osób. Przed nami jeszcze dwa nabory: 5 listopada i 30 grudnia 2020 roku.

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, nadinsp. Sławomir Litwin, pogratulował policjantom wyboru tak odpowiedzialnej służby. Podkreślił, że służba w Policji to trudna misja, pełna zagrożeń oraz nieustannie podejmowanego ryzyka. Wymaga doskonałego przygotowania fizycznego i psychicznego, a przede wszystkim odwagi oraz oddania drugiemu człowiekowi. To poświęcenie i próba charakteru, którą nie każdy jest w stanie przejść. Od zaangażowania poszczególnych policjantów zależy wewnętrzne bezpieczeństwo państwa i jego obywateli. Ci, którzy wybrali tę drogę zawodową, mogą być dumni ze swojej decyzji. Komendant skierował także wyrazy uznania do rodzin, które znając trudy i niebezpieczeństwa służby są wsparciem i ostoją dla każdego funkcjonariusza. Nadinspektor Sławomir Litwin przypomnial, że w tym roku upamiętniamy 95-lecie powołania Policji Kobiecej oraz 30-lecie uchwalenia Ustawy o Policji.

Pandemia koronawirusa wymusiła zmiany w wielu sferach życia i utrudniła normalne funkcjonowanie większości urzędów w kraju. Modyfikacji uległy również zasady postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów ubiegających się o wstąpienie w szeregi Policji. Pierwsza z nich dotyczy miejsca realizacji testów wiedzy oraz sprawności fizycznej, które od połowy lipca mogą być przeprowadzane również poza szkołami policyjnymi - w miejscu wskazanym przez właściwego komendanta wojewódzkiego. Test wiedzy obejmuje jedynie zagadnienia dotyczące funkcjonowania Policji. Wcześniej kandydat musiał wykazać się również znajomością materiałów na temat władzy ustawodawczej, sądowniczej, wykonawczej oraz bezpieczeństwa publicznego. Kolejną ważną kwestią jest ważność testu multiselect, którą wydłużono z 12 do 24 miesięcy. Skrócono z kolei okresy karencji: testu sprawności fizycznej (z 6 do 2 miesięcy), niezdanego multiselectu (z 12 do 10 m.), niezdanej komisji lekarskiej (z 12 do 6 m.). Brak karencji przewidziano z kolei w przypadku: odmowy z powodu niezłożenia kompletu dokumentów i niepoddania się etapom i czynnościom. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej ważny jest bezterminowo od dnia jej przeprowadzenia. Dodatkowe punkty podczas postępowania kwalifikacyjnego otrzymają osoby posiadające: tytuł ratownika - w tym ratownika medycznego (6 pkt); prawo jazdy kategorii B (6 pkt), a innej kategorii - 2 pkt; znajomość języka co najmniej na poziomie B2 (4 pkt).

Prościej nie znaczy łatwiej

To jednak nie koniec ułatwień, na które mogą liczyć kandydaci do służby w Policji. Nowością w łódzkim garnizonie są aktywne pokazy oraz tzw. doborowe czwartki.
- W każdy poniedziałek i środę na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi organizowane są spotkania z kandydatami, którzy pod okiem instruktora policyjnego z garnizonu łódzkiego mogą sprawdzić swój czas na torze sprawności fizycznej, popracować nad techniką wykonywanych ćwiczeń i skorygować błędy! Pokazy organizowane są dla osób, które już złożyły dokumenty do służby w Policji w garnizonie łódzkim - mówi mł. asp. Marta Mysur z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi.

1 minuta i 41 sekund na zaliczenie testu sprawności

Zdarza się, że zainteresowani służbą w szeregach łódzkiej Policji młodzi ludzie biorą kilkakrotnie udział w zajęciach. Największą trudność sprawia im zmieszczenie się w maksymalnym czasie przewidzianym na pokonanie toru sprawności fizycznej, czyli 1 minucie i 41 sekundach. Podczas niespełna dwóch minut uczestnicy testu muszą zmierzyć się min. z: przewrotami gimnastycznymi na materacu, przeniesieniem manekina o masie 28 kilogramów w wyznaczone miejsce, pokonaniem górą płotków lekkoatletycznych oraz skrzyń gimnastycznych, rzutem piłką lekarską o masie 3 kilogramów, a także biegiem tzw. wahadłem. Zapisy na aktywne pokazy przyjmowane są pod nr tel. 47 841 13 65.

On-line o służbie w Policji

Kolejnym ułatwieniem dla kandydatów jest tzw. „Doborowy czwartek", który odbywa się w każdy pierwszy czwartek miesiąca w jednostkach powiatowych i miejskich garnizonu łódzkiego. Celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie osobom zainteresowanym służbę w Policji bezpośrednią rozmowę z przedstawicielem Wydziału Kadr i Szkolenia na temat doboru i procesu rekrutacji. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi realizuje tego typu spotkania w formie rozmowy on-line!

- Osoby zainteresowane służbą w Policji przesyłają do nas szereg pytań związanych z naszą formacją, procesem rekrutacji, doborem do służby w Policji, itp. W związku z tym, staramy się odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania w sprawie doboru do służby, a tym samym trafić do jak najszerszego grona odbiorców. Jest to dla nas niezwykle ważne, ponieważ w ostatnim czasie modyfikacji uległy przepisy regulujące proces rekrutacji - wyjaśnia mł. asp. Marta Mysur. – Tego typu transmisje odbyły się już dwa razy i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na czacie było z nami około 100 osób, a liczba wyświetleń zapisu rozmowy przekroczyła 10 tys. Następne spotkanie on-line z kandydatami odbędzie się prawdopodobnie w listopadzie lub grudniu tego roku.

  • Sala gimnastyczna Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów, poczet sztandarowy, policjanci recytują rotę ślubowania.
  • Sala gimnastyczna Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów, dowódca uroczystości składa meldunek komendantowi wojewódzkiemu, w tle stojący pododdział policjantów.
  • Sala gimnastyczna Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów, przedstawiciele kierownictwa garnizonu.
  • Sala gimnastyczna Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów, policjanci recytują rotę ślubowania.
  • Sala gimnastyczna Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów, komendant wojewódzki przemawia do policjantów, w tle ścianka z logiem komendy wojewódzkiej policji w Łodzi.
  • Sala gimnastyczna Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów, policjanci stoją w kolumnie czwórkowej.
  • Sala gimnastyczna Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów, komendant wojewódzki wręcza policjantce legitymację służbową.
  • Sala gimnastyczna Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów, komendant wojewódzki wręcza policjantowi legitymację służbową.
  • Sala gimnastyczna Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów, stolik przykryty niebieskim suknem, na stoliku po lewej stronie czapka nadkomisarza policji, po prawej stronie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej na stojaku.
Powrót na górę strony