Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowy Dzień i Tydzień Mediacji 2020

Data publikacji 13.10.2020

Trwa Tydzień Mediacji odbywający się w dniach 12-16 października. Z kolei 15 października przypada tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji, który ma nam uświadomić, że wiele spraw można rozwiązać bez konieczności sprawy sądowej. Celem ogólnopolskiej inicjatywy jest upowszechnienie idei mediacji jako narzędzia rozwiązywania konfliktów na gruncie karnym. W działania włączyli się również śląscy policjanci. W działania włączą się również śląscy policjanci.

Wzorem lat ubiegłych, obchody mają na celu włączenie lokalnych środowisk do działań prowadzonych przez prezesów sądów, koordynatorów do spraw mediacji oraz sędziów, jak również współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, a wymiarem sprawiedliwości. Listy stałych mediatorów oraz wykazy osób i instytucji uprawnionych do prowadzenia mediacji w sprawach karnych i nieletnich prowadzi prezes sądu okręgowego, natomiast dane kontaktowe stałych mediatorów oraz mediatorów z list prowadzonych przez ośrodki mediacyjne znajdują się na stronach internetowych sądów okręgowych.

Podobnie jak w latach poprzednich, policjanci włączyli się do działań propagujących ideę pozasądowego rozwiązywania sporów i mediacji, starając się dotrzeć do jak najszerszego grona osób. Mundurowi uczestniczą w spotkaniach, konferencjach, prelekcjach i warsztatach o tematyce mediacyjnej. Ich celem jest dotarcie z ideą pozasądowego rozwiązywania sporów do jak najszerszego grona osób.

Przez cały tydzień w sądach, jednostkach policji i w organizacjach pozarządowych są udzielane bezpłatne porady mediatorów.

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale neutralnego i bezstronnego mediatora. Wspiera on przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia. Każdy z obywateli ma do niej prawo. W większości krajów na świecie jest ona powszechnie uznawaną i stosowaną metodą rozwiązywania sporów.

Międzynarodowy Tydzień i Dzień Mediacji jest inicjatywą cykliczną, przeprowadzaną co roku przez środowiska prawnicze. Organizatorzy chcą w ten sposób uświadomić stronom uczestniczącym w sporze, że mają prawo do mediacji zanim jeszcze sprawę przejmie sąd i w konsekwencji podejmie arbitralną decyzję. A, jak podkreślają prawnicy, rozstrzygnięcie konfliktu poprzez mediację, czyli bezpośrednio przez zwaśnione strony, zawsze jest lepsze od wyroku sądu, ponieważ jest kompromisem, do którego doszli sami zainteresowani.

Więcej o mediacji znajciecie Państwo na stronie www.mediacja.gov.pl

(KWP w Katowicach / mw)

Powrót na górę strony