Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czy wiesz, że ?

Data publikacji 23.10.2020

Czy wiesz, że kontrola osobista wykonywana przez policjanta jest szczegółowo opisana w prawie?

Z uwagi na powagę tej czynności, a także rozległość regulacji dotyczących przeprowadzania przez policjanta kontroli osobistej, postanowiliśmy opisać dla Państwa tę czynność w kilku częściach. Zaczniemy zatem od podstawy prawnej, istoty tej czynności oraz powinności policjanta.

Kontrola osobista jest czynnością często wykonywaną przez policjantów i jak sama nazwa wskazuje, czynność ta wiąże się ze zgodną z prawem ingerencją w jedną z najbardziej wrażliwych sfer, do których należy nasze ciało, ale także nasza odzież. Zatem prawa i obowiązki policjanta w tym zakresie szczegółowo zostały opisane w prawie.

Podstawa prawna: art. 15 d Ustawy o Policji.

Na czym polega kontrola osobista?

Kontrola osobista polega na sprawdzeniu:

1. Zawartości odzieży i obuwia osoby poddawanej kontroli osobistej i przedmiotów, które znajdują się na jej ciele, bez odsłaniania przykrytej odzieżą powierzchni ciała.

2. Zawartości podręcznego bagażu oraz innych przedmiotów, które posiada przy sobie osoba kontrolowana.

3. Zawartości odzieży i obuwia osoby kontrolowanej i przedmiotów, które znajdują się na jej ciele, z odsłonięciem przykrytych odzieżą powierzchni ciała w celu oraz w zakresie niezbędnym do odebrania broni lub przedmiotów, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 (Ustawy o Policji), w przypadku gdy ujawniono ich posiadanie przez osobę kontrolowaną podczas sprawdzenia, o którym mowa w pkt 1 lub 2 i gdy do ich odebrania nie jest wystarczające zastosowanie czynności określonych w pkt 1 i 2.

4. Jamy ustnej, nosa, uszu oraz włosów osoby kontrolowanej.

5. Miejsc intymnych osoby kontrolowanej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Zachowanie policjanta: Policjant powinien dokonać kontroli osobistej w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby kontrolowanej oraz w zakresie niezbędnym w danych okolicznościach do zrealizowania celu dokonywanej kontroli.

Pamiętajmy: Podczas sprawdzenia, o którym mowa w pkt 3 i 5, osoba kontrolowana powinna być częściowo ubrana.

Ważne: Policjant najpierw powinien sprawdzić część odzieży, a przed sprawdzeniem kolejnej części umożliwić osobie kontrolowanej włożenie odzieży już sprawdzonej.

Uwaga: Sprawdzenia, o którym mowa w pkt 1–3, policjant może dokonać wzrokowo, manualnie lub z wykorzystaniem psa służbowego lub środków technicznych niezbędnych do wykrywania materiałów i urządzeń, których posiadanie jest zabronione, w szczególności broni, materiałów wybuchowych, środków odurzających, substancji psychotropowych i ich prekursorów, a sprawdzenia, o którym mowa w pkt 4 i 5 – wzrokowo lub manualnie.

O projekcie informacyjno-edukacyjnym "Czy wiesz, że?"

Zachęcamy do nadsyłania własnych pytań z obszaru działań Policji do lidera Projektu – młodszego inspektora Krzysztofa Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka na adres: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl

Powrót na górę strony