Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

V edycja Wojewódzkiego Projektu Edukacyjnego „Uczę się bezpieczeństwa”

Data publikacji 21.10.2020

Dzisiaj w gdańskiej komendzie wojewódzkiej policji odbyło się uroczyste spotkanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzeja Łapińskiego z Prezesem Zarządu Fundacji LOTOS Wiesławem Labudą. Przedmiotem rozmowy była ocena dotychczasowej współpracy realizowanej w ramach Wojewódzkiego Projektu Edukacyjnego „Uczę się bezpieczeństwa” oraz kontynuacja przedmiotowych działań. W trakcie spotkania obie strony podpisały umowę, w wyniku której zostaną przekazane środki finansowe na realizację założeń projektu.

Dzisiaj (21.10.2020 r.) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku odbyło się spotkanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzeja Łapińskiego z Prezesem Zarządu Fundacji LOTOS Wiesławem Labudą, w trakcie którego podpisano umowę dotyczącą kontynuacji współpracy w ramach Wojewódzkiego Projektu Edukacyjnego „Uczę się bezpieczeństwa”.

Wojewódzki Projekt Edukacyjny został opracowany przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w 2016 roku i jest realizowany w szkołach podstawowych naszego województwa przez policjantów zajmujących się profilaktyką społeczną. Corocznie projektem objętych jest około sześć tysięcy uczniów klas pierwszych a jego podstawowym założeniem jest edukacja najmłodszych w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Projekt obejmuje zagadnienia w zakresie zapobiegania potencjalnym zagrożeniom, z którymi dzieci mogą się spotkać na obecnym etapie swojego życia i podzielony jest na pięć najistotniejszych obszarów:

  1. Bezpieczny w drodze do szkoły.
  2. Bezpieczny w domu.
  3. Bezpieczny w czasie ferii.
  4. Bezpieczny w sieci.
  5. Bezpieczny w czasie wakacji.

Partnerem pierwszego obszaru, od początku istnienia projektu, jest Fundacja Lotos, która corocznie przekazuje dzieciom elementy odblaskowe w postaci kamizelek i worków. Podobnie jak w latach ubiegłych, w roku szkolnym 2020/2021, dzięki podpisanej umowie pierwszoklasiści wyposażeni zostaną w kamizelki odblaskowe, które z pewnością przyczynią się do zwiększenia ich widoczności na drodze, a tym samych zwiększą ich bezpieczeństwo.

(KWP w Gdańsku / kp)

  • Komendant Wojewódzki podpisuje porozumienie z prezesem Lotosu siedząc przy stole
  • Komendant Wojewódzki podpisuje porozumienie z prezesem Lotosu siedząc przy stole
  • Komendant Wojewódzki w Gdańsku z prezesem Lotosu podają sobie ręce, w tle na ścianie napis Policja Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Powrót na górę strony