Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejny raz polała się policyjna krew

Data publikacji 21.10.2020

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu oraz Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu zorganizowali piątą już w tym roku honorową zbiórkę krwi. Mundurowi oraz pracownicy cywilni oddali 10 litrów krwi. Jak zawsze krwiodawcy mogli liczyć na troskliwą opiekę lekarzy i pielęgniarek z radomskiego Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha.

Była to już kolejna w tym roku zbiórka krwi wśród policjantów i pracowników cywilnych garnizonu mazowieckiego. Akcję, jak poprzednio, zorganizował Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu, Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu, a których wsparli druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej miasta Radomia.

Jak zawsze zbiórka krwi zaczęła się po godz. 9 a do dyspozycji wszystkich chętnych był ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu. Tym razem najliczniejszą grupę krwiodawców stanowili funkcjonariusze z Wydziału Prewencji KMP w Radomiu, a wśród krwiodawców byli także m.in. pracownicy Wydziału Komunikacji Społecznej KWP, pracownice Wydziału Kadr czy też policjanci Wydziału Wywiadu Kryminalego KWP.

Mazowieccy policjanci i pracownicy cywilni komendy oddali już przez kilkanaście lat kilkaset litrów krwi, a duży wkład w tą ilość mają zarówno pomysłodawcy akcji sprzed lat, jak i jej obecni organizatorzy, czyli związki zawodowe. Policjanci doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest, by krwi nigdy nie brakowało, nieraz są świadkami tragicznych wypadków, z których do szpitala przewozi się rannych wprost na stół operacyjny.

Pomimo ogromnego postępu medycyny, dotąd nie udało się wytworzyć substancji, która w pełni zastąpiłaby ludzką krew. Krew jest niezbędna w wielu sytuacjach np.: dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, przy wielu operacjach, przy przeszczepach narządów. Jedynym źródłem krwi są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa.

Dzisiaj przed komendą krew oddało 22 osoby, tym sposobem bank krwi wzbogacił się o 10 litrów. Na wszystkich krwiodawców czekały także słodkie niespodzianki oraz okolicznościowe torby.

Zespół Prasowy

Powrót na górę strony
Polska Policja