Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czy wiesz, że ?

Data publikacji 30.10.2020

Czy wiesz, że kontrola osobista wykonywana przez policjanta jest szczegółowo opisana w prawie? (część III)

Część III

Kontrola osobista jest czynnością często wykonywaną przez policjantów i jak sama nazwa wskazuje, czynność ta wiąże się ze zgodną z prawem ingerencją w jedną z najbardziej wrażliwych sfer, do których należy nasze ciało, ale także nasza odzież. Zatem prawa i obowiązki policjanta w tym zakresie szczegółowo zostały opisane w prawie.

Z uwagi na powagę tej czynności, a także rozległość regulacji dotyczących przeprowadzania przez policjanta kontroli osobistej, postanowiliśmy opisać dla Państwa tę czynność w kilku częściach. Tym razem skupimy się na sposobie dokonywania tej czynności.

Przypomnijmy podstawę prawną: art. 15 d Ustawy o Policji.

Obowiązki policjanta dokonującego kontroli osobistej:

  1. Kontroli osobistej dokonuje policjant tej samej płci, co osoba kontrolowana w miejscu niedostępnym w czasie wykonywania kontroli dla osób postronnych.
  2. W przypadku gdy kontrola osobista musi być dokonana niezwłocznie, w szczególności ze względu na okoliczności mogące stanowić zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego lub mienia, może jej dokonać policjant płci odmiennej niż osoba kontrolowana, także w miejscu niespełniającym warunku, o którym mowa w pkt 1, w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby kontrolowanej.
  3. Podczas kontroli osobistej może być obecna osoba przybrana przez dokonującego czynności, a w przypadku gdy nie uniemożliwi to przeprowadzenia kontroli osobistej albo nie utrudni jej przeprowadzenia w istotny sposób, podczas kontroli osobistej może być obecna także osoba wskazana przez osobę kontrolowaną.
  4. Osoba kontrolowana jest obowiązana umożliwić policjantom dokonanie czynności takich jak na przykład sprawdzenie zawartości odzieży, obuwia, zawartości podręcznego bagażu oraz innych posiadanych przedmiotów, a nawet jamy ustnej, nosa, uszu oraz włosów.
  5. Po zakończeniu kontroli osobistej policjant poucza osobę kontrolowaną o prawie do złożenia zażalenia na tę czynność do sądu rejonowego oraz o prawie do żądania sporządzenia protokołu z kontroli osobistej.

Uwaga: Więcej o zażaleniu na tę czynność oraz sposobie dokumentowania tej czynności można będzie się dowiedzieć w części IV.

O projekcie informacyjno-edukacyjnym "Czy wiesz, że?"

Zachęcamy do nadsyłania własnych pytań z obszaru działań Policji do lidera Projektu – młodszego inspektora Krzysztofa Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka na adres: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl

Powrót na górę strony