Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odszedł na wieczną służbę. Blue Sky Jurku!

Data publikacji 27.10.2020

Policjanci i Pracownicy Zarządu Lotnictwa Policji z przykrością zawiadamiają o śmierci aspiranta sztabowego Jerzego Pańczuka, który zmarł 25 października 2020 roku. Jerzy Pańczuk był pilotem, dowódcą załogi śmigłowca W-3 Sokół, wieloletnim policjantem Wydziału Operacji Lotniczych Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk w imieniu własnym, kierownictwa oraz wszystkich policjantów i pracowników Policji składa Rodzinie oraz Bliskim wyrazy głębokiego współczucia.

Jerzy Pańczuk w trakcie służby wykonał szereg lotów patrolowych w ramach akcji „Znicz”, „Bezpieczny Weekend” czy „Bezpieczne Powroty” czuwając nad bezpieczeństwem podróżnych w różnych rejonach kraju oraz zabezpieczając kluczowe imprezy masowe. Wielokrotnie brał udział w lotach poszukiwawczych osób zaginionych oraz lotach pościgowych za sprawcami przestępstw. Prowadząc loty ewakuacyjno-ratownicze na rzecz Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem niejednokrotnie pomagał ratować osoby znajdujące w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Na jego profesjonalizm, spokój i pomoc zawsze mogli liczyć jego przełożeni i współpracownicy w trakcie niezliczonych działań operacyjnych, poligonowych czy szkoleniowych, wiedząc, że zawsze mogą liczyć na bezpieczny powrót do bazy.

Pogrążeni w smutku współpracownicy i przełożeni przesyłają wyrazy współczucia jego Rodzinie oraz Bliskim. Jurkowi życzą zaś czystego nieba – Blue Sky Jurku!

Cześć Jego pamięci!

 

  • śp. aspirant sztabowy Jerzy Pańczuk
  • śp. aspirant sztabowy Jerzy Pańczuk
Powrót na górę strony