Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uczcili pamięć poległych policjantów

Data publikacji 01.11.2020

W piątek, przed 1 listopada br., Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz z zastępcami nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem i nadinsp. Kamilem Brachą w imieniu kierownictwa polskiej Policji, wszystkich policjantów i pracowników Policji złożyli kwiaty i zapalili znicze przed obeliskiem „Poległym Policjantom - Rzeczpospolita Polska” oraz przed Tablicą Pamięci w siedzibie KGP. W piątek znicze zapłonęły także na wojskowych Powązkach, gdzie w Alei Zasłużonych spoczywają prochy byłego Komendanta Głównego Policji gen. Marka Papały. To wyraz hołdu pamięci wszystkim poległym policjantom, złożony z okazji uroczystości Wszystkich Świętych.

Pamięć o tych, którzy w służbie Ojczyzny złożyli najwyższą ofiarę, ofiarę życia, jest żywa. Złożenie hołdu przez kierownictwo polskiej Policji jest tego wyrazem.

Przed obeliskiem "Poległym Policjantom - Rzeczpospolita Polska" gdzie złożona jest urna z prochami policjantów, którzy na mocy rozkazu z 5 marca 1940 roku, podpisanego przez Józefa Stalina, zostali zamordowani przez NKWD i pogrzebani w Miednoje, oraz przed Tablicą Pamięci w siedzibie KGP, na której znajdują się nazwiska poległych w służbie policjantów, stanęły posterunki honorowe wystawione przez funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji. Na warszawskich Powązkach wojskowych oddano hołd pamięci byłemu Komendantowi Głównemu Policji gen. Markowi Papale.

W Komendzie Głównej Policji założona została Księga pamięci, gdzie znajdują się nazwiska i sylwetki funkcjonariuszy, którzy w obronie innych oddali własne życie.

Niech pamięć o nich nigdy nie zgaśnie!

(BKS KGP/ mw / foto: Jacek Herok BKS KGP)

  • Warta honorowa policjantów stoi przy Tablicy Pamięci w budynku Komendy Głównej Policji
  • Komendant Główny Policji gen.insp. Jarosław Szymczyk oraz jego Zastępcy nadinsp. Dariusz Augustyniak i nadinsp. Kamil Bracha stoją w rzędzie przed złożeniem wieńca. Przed Komendantami stoi policjantka z Kompanii Honorowej Policji z wieńcem
  • Komendant Główny Policji wraz z Zastępcami stoją przed tablicą pamięci i oddają hołd poległym policjantom. Na pierwszym planie policjant pełniący wartę honorową.
  • Zdjęcie przed budynkiem Komendy Głównej Policji. Na pierwszym planie dwóch policjantów z Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. W tle Komendant Główny Policji wraz Zastępcami oraz policjantka niosąca wieniec.
  • Obelisk „Poległym Policjantom - Rzeczpospolita Polska” przed budynkiem Komendy Głównej Policji. Przed obeliskiem stoją: Komendant Główny Policji wraz z Zastępcami - oddają hołd poległym policjantom. Na pierwszym panie policjant trzymający wartę honorową.
  • Obelisk „Poległym Policjantom - Rzeczpospolita Polska”  i umieszczony przed nim wieniec oraz ustawione znicze.
  • Cmentarz Powązkowski. Grób zamordowanego Komendanta Głównego Policji gen. Marka Papały. Przed grobem stoi policjantka z wieńcem.
  • Na pierwszym planie grób gen. Marka Papały. Przed grobem policjanci warty honorowej oddają hołd zamordowanemu Komendantowi Głównemu Policji.
  • Wieniec na grobie gen. Marka Papały. W tle dwoje policjantów.
Powrót na górę strony