Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czy wiesz, że ?

Data publikacji 09.11.2020

Czy wiesz, że istnieje szereg przepisów karnych, które chronią policjantów przed różnymi formami ataków na nich?

W Policji nie było i nigdy nie będzie przyzwolenia na atakowanie policjantów podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych lub po ich zakończeniu. Nie ma w tym przypadku różnicy, czy policjant jest umundurowany, czy działa w ubiorze cywilnym.

Ważne: Jeżeli zachowanie policjanta wzbudza Twoje podejrzenie co do tego, czy jest ono zgodne z prawem lub policjant zachowuje się w sposób budzący wątpliwości, wówczas można złożyć pisemną skargę na działania policjanta albo złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przez niego przestępstwa.

Uwaga: Branie sprawy w tak zwane „swoje ręce” może się skończyć surową odpowiedzialnością karną.

Co jest przestępstwem przeciwko policjantowi?

  • Naruszenie nietykalności cielesnej policjanta lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

Przykład: Odpychanie policjanta, próba przewrócenia go, celowe strącenie nakrycia głowy.

Możliwa kara: Grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

  • Działanie wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używanie broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszczanie się czynnej napaści na policjanta lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

Przykład: Rzucanie w policjanta kamieniami, butelkami, atakowanie nożem, gazem pieprzowym, działanie wspólnie z inną osobą lub osobami.

Możliwa kara: Kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Uwaga: Jeżeli w wyniku czynnej napaści nastąpił skutek w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu policjanta lub osoby do pomocy mu przybranej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

  • Znieważenie policjanta lub osoby do pomocy mu przybranej, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

Przykład: Używanie wobec policjanta słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.

Możliwa kara: Grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Pamiętaj: Każdego dnia i nocy służymy i pomagamy Tobie narażając własne życie i zdrowie. Wielu z nas nigdy nie wróci do domu. Część z nas odejdzie na wieczną służbę. Uszanuj to.

O projekcie informacyjno-edukacyjnym "Czy wiesz, że?"

Zachęcamy do nadsyłania własnych pytań z obszaru działań Policji do lidera Projektu – młodszego inspektora Krzysztofa Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka na adres: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl

Powrót na górę strony