Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czy wiesz, że ?

Data publikacji 13.11.2020

Czy wiesz, że wszystkie działania podejmowane przez policjanta podczas rutynowych czynności są opisane w prawie? (Część I)

W ramach Projektu „Czy wiesz, że?”, często Państwo zadajcie pytania o zasadnicze kwestie i sytuacje występujące podczas interwencji podejmowanych przez policjantów.

W dniu dzisiejszym przypomnimy Państwu kilka ważnych reguł w kontakcie z policjantem, na przykładzie czynności legitymowania.

Czy jest obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego?

Nie ma takiego prawnego obowiązku, a zatem nie może nas za to spotkać kara. Warto jest jednak posiadać przy sobie aktualny dokument ze zdjęciem. Istotnie przyspieszy to wykonanie tej czynności. Policjant po wykonaniu tej czynności powinien niezwłocznie nas zwolnić, chyba że jest się sprawcą przestępstwa lub wykroczenia. Wówczas podejmowane będą dalsze czynności, włącznie z możliwością zatrzymania i doprowadzenia do jednostki Policji (w przypadku popełnienia przestępstwa oraz w przypadkach opisanych w art. 45 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

Czy policjant ma obowiązek podania podstawy swoich działań?

Tak. Policjant, który przystępuje do czynności służbowych związanych z wykonywaniem uprawnień dotyczących legitymowania podaje swój stopień, imię i nazwisko, w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, przyczynę podjęcia czynności służbowych (np. podobieństwo osoby legitymowanej do osoby poszukiwanej przez wymiar sprawiedliwości), a na żądanie osoby, wobec której jest prowadzona czynność, podaje podstawę prawną pod­jęcia tej czynności (artykuł np. z Ustawy o Policji). Policjant nieumundurowany podczas legitymowania okazuje legitymację służbową, a na żądanie osoby, wobec której podjęto wykonywanie tych uprawnień, okazuje ją w sposób umożliwiający odnotowanie danych w niej zawartych.

Czy celowe utrudnianie przeze mnie ustalenia mojej tożsamości mogą spowodować zatrzymanie przez Policję?

Tak. Policjant ma prawo zatrzymać osobę ujętą na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia lub bezpośrednio potem, jeżeli nie można ustalić jej tożsamości. Jeżeli osoba poda swoje dane wówczas powinna być niezwłocznie zwolniona, lecz spodziewać się powinna wezwania do jednostki Policji w celu odniesienia się do zarzutów o popełnione wykroczenie.

Czy jest obowiązek przyjęcia mandatu?

Nie. Osoba, co do której policjant zamierza nałożyć mandat w żaden sposób nie musi argumentować przyczyny odmowy przyjęcia mandatu. Policjant powinien taką osobę poinformować, że w tej sytuacji sprawę rozstrzygać będzie sąd. Policjant nie musi o tym informować, ale warto wiedzieć, że grzywna nałożona przez policjanta nie może przekroczyć 500 złotych. Kara wymierzona przez sąd może być znacznie wyższa, ale sąd może także uznać, że nie doszło do złamania prawa, a zatem nie spotka nas żadna kara.

O projekcie informacyjno-edukacyjnym "Czy wiesz, że?"

Zachęcamy do nadsyłania własnych pytań z obszaru działań Policji do lidera Projektu – młodszego inspektora Krzysztofa Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka na adres: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl

Powrót na górę strony