Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polscy policjanci w Kosowie

8 listopada 2020 roku, wojskowym samolotem do Kosowa wyleciało 27 policjantów, którzy w ramach XXXI rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji zastąpili wracających po czternastu miesiącach służby swoich kolegów. To uzupełnienie składu JSPP pełniącej służbę w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX).

Policjanci przed wyjazdem doskonalili swoje umiejętności pod czujnym okiem wykładowców i instruktorów ze Szkoły Policji w Słupsku. Kurs specjalistyczny ze względu na aktualną sytuację odbył się w szczególnych warunkach. Policjanci bezpośrednio po zakończeniu szkolenia zostali przewiezieni do Wojskowego Portu Lotniczego w Warszawie skąd wojskowym samolotem przetransportowano ich do Prisztiny.

Polski Kontyngent Policyjny w Kosowie realizuje zadania w zakresie rozwoju i wzmacniania wieloetnicznych służb policyjnych oraz wspomagania lokalnych organów odpowiedzialnych za zapewnienie przestrzegania prawa, bezpieczeństwa i porządku publicznego. W celu sprostania tym obowiązkom, zgodnie z porozumieniami zawartymi z misją EULEX, polska Policja wystawiła do służby jednostkę zdolną do realizacji zadań zarówno z zakresu kontroli tłumu i zamieszek (CRC – Crowd and Riot Control), jak również z zakresu specjalnej taktyki uzbrojenia (SWAT – Special Weapon and Tactics). To właśnie policjanci wchodzący w skład tzw. plutonu SWAT zakończyli swoją wielomiesięczną służbę w ramach kontyngentu, a w ich miejsce na kolejne miesiące przybyli funkcjonariusze celem zapewnienia ciągłości służby w realizacji tak intensywnych w ostatnim czasie zadań w ramach trwającej misji. Dowódcą XXXI rotacji JSPP jest mł. insp. Paweł Kurowski, a jego Zastępcą mł. insp. Dariusz Skowronek.

W ramach Polskiego Kontyngentu Policyjnego w Kosowie służbę pełni również 7 ekspertów policyjnych. To doświadczeni policjanci, biegle posługujący się językiem angielskim, przeszkoleni i przygotowani do pełnienia tego rodzaju służby poza granicami kraju przez Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP.

Polscy policjanci stanowią obecnie największą liczebnie grupę wchodzącą w skład misji EULEX Kosowo. Za profesjonalizm i zaangażowanie w działaniach polscy policjanci otrzymują bardzo wysokie oceny od władz misji.

BMWP KGP

  • polscy policjanci na lotnisku przed samolotem w ramach misji zagranicznej w Kosowie
  • polscy policjanci wysiadają z samolotu w ramach misji zagranicznej w Kosowie
Powrót na górę strony