Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czy wiesz, że ?

Data publikacji 16.11.2020

Czy wiesz, że wszystkie działania podejmowane przez policjanta podczas rutynowych czynności są opisane w prawie? Część II.

W ramach Projektu „Czy wiesz, że?”, często Państwo zadajcie pytania o zasadnicze kwestie i sytuacje występujące podczas interwencji podejmowanych przez policjantów.

W dniu dzisiejszym przypomnimy Państwu kilka ważnych reguł w kontakcie z policjantem, na przykładzie czynności legitymowania.

Wiem, że nie muszę posiadać przy sobie dowodu osobistego, ale jak wówczas policjant zweryfikuje moje dane?

Jak wspominaliśmy w poprzednich edycjach, prawdą jest, że nie ma obowiązku posiadania przy sobie dowodu osobistego. Policjant może zweryfikować naszą tożsamość na przykład w drodze oświadczenia ustnego innej osoby, która została sprawdzona na podstawie własnego dokumentu tożsamości. Policjant może nas poprosić o podanie danych personalnych, a następnie zweryfikować nasze oświadczenie w bazie danych.

Co mogę zrobić w sytuacji, kiedy policjant przez radiostację zbyt głośno weryfikuje moje dane osobowe?

Policjant powinien tę czynność wykonać z zachowaniem dyskrecji. Nasze dane są określane mianem wrażliwych. Oznacza to, że chronione są przed osobami postronnymi. Można zwrócić policjantowi uwagę, by czynność tę wykonywał poza zasięgiem słuchu innych osób. Policjant ma obowiązek realizacji tej prośby. Można także złożyć skargę na policjanta, opisując w niej całą okoliczność. Warto w skardze wskazać świadka tej czynności.

Co w sytuacji, kiedy pomylę się w podaniu prawdziwych danych osobowych?

Przepis karny, a dokładnie Kodeks wykroczeń precyzuje, że chodzi o działanie umyślne, a zatem zamierzone. Jak wspomniano, policjant powinien zweryfikować podane dane w bazie PESEL.

Czy policjant ma prawo wziąć do ręki mój dokument tożsamości?

Tak. Zdarzają się osoby, które posługują się fałszywymi dokumentami. Policjanci są szkoleni z rozpoznawania autentyczności dokumentów. Zdarza się także, iż osoby posługują się skradzionym dokumentem. W czasie obostrzeń sanitarnych policjant dokona tej czynności w rękawiczkach i z zachowaniem dystansu społecznego.

Czy mogę poprosić policjantów o dokonanie legitymowania w bardziej ustronnym miejscu, by na przykład nie wiedzieli tego moi sąsiedzi?

To policjant decyduje o wyborze miejsca legitymowania. Prośbę taką można skierować do policjanta i jeżeli wszystko mieści się w granicach rozsądku i w „sztuczny” sposób nie wydłuża tej czynności, to policjant zapewne zgodzi się na realizację prośby.

O projekcie informacyjno-edukacyjnym "Czy wiesz, że?"

Zachęcamy do nadsyłania własnych pytań z obszaru działań Policji do lidera Projektu – młodszego inspektora Krzysztofa Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka na adres: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl

Powrót na górę strony