Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawdź uprawnienia kierowcy na stronie gov.pl

Data publikacji 29.11.2020

Już niedługo polscy kierowcy nie będą mieli obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy podczas kontroli. Od 5 grudnia br. wchodzą w życie przepisy, które znoszą obowiązek posiadania tego dokumentu.

Zmiany, jakie już niebawem wejdą w życie, wprowadza ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517). Od 5 grudnia br. blankiet prawa jazdy nie będzie więc wymagany podczas policyjnej kontroli, natomiast dane kierowcy będą przez Policję sprawdzane bezpośrednio w centralnej ewidencji kierowców.

Już dziś zachęcamy wszystkich kierowców do sprawdzenia swoich danych w systemie informatycznym na stronie rządowej gov.pl:

z lewej strony napis Policja na radiowozie, po lewej stronie napis sprawdź swoje uprawnienia kierowcy https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-uprawnienia-kierowcy

(BRD KGP)

Powrót na górę strony