Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oleski policjant pokonał koronawirusa i oddał osocze

Data publikacji 27.11.2020

Oleski policjant starszy aspirant Dariusz Morawski, który przebył zakażenie COVID-19 oddał osocze, aby wspomóc osoby, które nadal walczą z tą chorobą. Osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które blokują namnażanie się wirusa w organizmie pacjenta przechodzącego zakażenie i w ten sposób mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami. Oddaj osocze i uratuj zdrowie i życie drugiemu człowiekowi!

Starszy aspirant Dariusz Morawski służy w Wydziale Kryminalnym oleskiej komendy, gdzie na co dzień zajmuje się dochodzeniami. Po tym jak sam przebył zakażenie koronawirusem, ani przez chwilę nie wahał się z decyzją pomocy zakażonym. Kiedy tylko spełnił warunki dawcy – postanowił oddać osocze. Darek wcześniej pomagał już potrzebującym, ponieważ tak jak wielu oleskich policjantów jest honorowym krwiodawcą.

26 listopada, nasz kolega „zameldował się„ w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa I krwiolecznictwa w Opolu, gdzie oddał osocze. Jak sam stwierdził to tylko 40 minut, a satysfakcja z tego, że można uratować czyjeś życie...BEZCENNA !

Osocze może zostać pobrane od osób, które:

  • spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U.2017 poz. 1741) Link do Rozporządzenia►
  • przechorowały COVID-19, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami, bądź wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl), zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, czyli minęło co najmniej:
  • 28 dni od zakończenia objawów;
  • 18 dni od zakończenia izolacji w przypadku osób, które przeszły zakażenie w sposób bezobjawowy;
  • są w wieku 18-65 lat;
  • w przypadku przeprowadzonej w przeszłości transfuzji oraz kobiet po przebytej ciąży w wywiadzie wymagane będą dodatkowe badania, które wykonane zostaną przez Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
  • Rekomendujemy wcześniejszy bezpośredni kontakt telefoniczny z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ponieważ szczegóły pobrania są ustalane indywidualnie z każdym dawcą. Nie są wymagane żadne dodatkowe badania wykonywane indywidualnie przez dawcę. Niezbędne badania dla dawców zapewnione są przez publiczną służbę krwi.

Kontakt:

RCKiK w Opolu – tel.: 77 44 13 803      77 44 13 810

e-mail: lekarz@rckik-opole.com.pl

Powrót na górę strony