Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mazowieccy policjanci wspierają walkę z koronawirusem i oddają osocze

Data publikacji 02.12.2020

Ponad 140 policjantów i pracowników Policji garnizonu mazowieckiego, którzy przebyli zakażenie COVID-19 natychmiast zareagowało na apel Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu nadinsp. Michała Ledziona i zadeklarowało chęć oddania osocza, aby pomóc osobom walczącym z chorobą. Ten bezcenny dzisiaj dar ozdrowieńców, który może uratować zdrowie i życie, oddali już pierwsi funkcjonariusze. Jak sami mówią - „osocze jest bezcenne, a potrzebujących przybywa, nie możemy być obojętni”.

W listopadzie br. Komendant Wojewódzkie Policji zs. w Radomiu zaapelował do ozdrowieńców o pomoc i oddawanie osocza, w celu ratowania chorych. Natychmiast do akcji zgłosiło się ponad 140 ozdrowieńców, policjantów i pracowników Policji, którzy chcą w ten sposób pomóc innym, nadal walczącym z wirusem SARS-CoV-2. W Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na Mazowszu prawie codziennie policjanci i pracownicy Policji, którzy przebyli chorobę, oddają osocze, zawierające przeciwciała blokujące namnażanie się wirusa w organizmie pacjenta przechodzącego zakażenie i w ten sposób mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami.

Terapia osoczem może uratować życie pacjentom chorym na koronawirusa. Oddane osocze pozwoli na udzielenie pomocy nie tylko chorym policjantom, ale także wielu innym potrzebującym. Akcja cały czas trwa. Dotychczas osocze oddali m. in: sierżant sztabowy Piotr Kwiecień z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Radomiu, sochaczewska policjantka Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii młodszy aspirant Izabela Senderowska i policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.

Przypominamy!

Pobieranie osocza jest całkowicie bezpieczne i trwa ok. 40 minut. Dawcą osocza mogą być osoby, które:

  • przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami);
  • są obecnie uznane za zdrowe, czyli minęło co najmniej 28 dni od zakończenia objawów, natomiast u osób bezobjawowych 18 dni od zakończenia izolacji;
  • spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz.U.2017 poz. 1741). Czynniki dyskwalifikujące opisane są również w dziale, „Kto nie może oddać krwi";
  • są w wieku 18-65 lat.

(KWP zs. w Radomiu / kp)

  • Policjanci z  Łosic leżący na łóżkach w czasie oddawania osocza
  • sochaczewska policjantka Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii młodsza aspirant Izabela Senderowska podczas oddawania osocza
  • sierżant sztabowy Piotr Kwiecień z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Radomiu przed oddaniem osocza
Powrót na górę strony