Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czy wiesz, że ?

Data publikacji 07.12.2020

Czy wiesz, że wszystkie działania podejmowane przez policjanta podczas rutynowych czynności są opisane w prawie? Część VIII.

W ramach Projektu „Czy wiesz, że?”, często Państwo zadajcie pytania o zasadnicze kwestie i sytuacje występujące podczas interwencji podejmowanych przez policjantów.

W dniu dzisiejszym przypomnimy Państwu kilka kolejnych ważnych reguł w kontakcie z policjantem, na przykładzie środków przymusu bezpośredniego. W kolejnych edycjach, krok po kroku, będziemy dalej dla Państwa analizowali tę kwestię.

Przypominamy: Środków przymusu bezpośredniego można użyć po uprzednim bezskutecznym wezwaniu osoby do zachowania się zgodnego z prawem oraz po uprzedzeniu jej o zamiarze użycia tych środków. Zasady tej nie stosuje się, w przypadku gdy występuje bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub wolności policjanta lub innej osoby lub zwłoka groziłaby niebezpieczeństwem dla dobra chronionego prawem, a środków przymusu bezpośredniego używa się prewencyjnie.

Czy policjant może mieć na wyposażeniu pałkę teleskopową?

Tak. Pałki służbowe zgodnie z obowiązującym prawem zostały podzielone na pałki zwykłe, wielofunkcyjne, teleskopowe i szturmowe.

Czy policjant może używać środków przymusu bezpośredniego zakupionych prywatnie w sklepach komercyjnych jak np. pałka z latarką i paralizatorem?

Bezwzględnie nie. Policjant może nabyć prywatnie regulaminowe umundurowanie służbowe, ale nie dotyczy to uzbrojenia. Tego robić nie może.

Co składa się na uzbrojenie Policji?

Zgodnie z prawem na uzbrojenie polskiej Policji składają się między innymi:

1) broń palna bojowa: pistolety, rewolwery, strzelby, pistolety maszynowe, karabinki, karabiny, karabiny maszynowe, granatniki.

2) broń palna alarmowa i sygnałowa lub inne urządzenia przeznaczone do miotania amunicji alarmowej i sygnałowej.

3) broń palna i inne urządzenia przeznaczone do miotania pocisków treningowych.

4) urządzenia przeznaczone do miotania:

a) pocisków niepenetracyjnych, w szczególności: gumowych, ogłuszających, olśniewających, dymnych,

b) pocisków śrutowych, pirotechnicznych (twardych i wodnych),

c) siatek obezwładniających;

5) chemiczne środki obezwładniające w postaci:

a) ręcznych miotaczy substancji obezwładniających,

b) plecakowych miotaczy substancji obezwładniających,

c) granatów łzawiących,

d) innych urządzeń przeznaczonych do miotania środków obezwładniających.

6) wodne środki obezwładniające i urządzenia przeznaczone do ich miotania.

7) noże: ratunkowe, szturmowe i wieloczynnościowe.

8) pałki służbowe: zwykłe, wielofunkcyjne, teleskopowe i szturmowe.

9) amunicja do broni palnej oraz pociski lub ładunki miotające do urządzeń, o których mowa w pkt 2–4 oraz 5 lit. D.

10) środki pirotechniczne o właściwościach ogłuszających lub olśniewających, w tym petardy i granaty hukowe lub błyskowe.

11) środki przeznaczone do pokonywania zamknięć budowlanych i innych przeszkód, w tym materiały wybuchowe.

12) kaftany bezpieczeństwa.

13) pasy i siatki obezwładniające.

14) kaski zabezpieczające.

15) kajdanki: zakładane na ręce, zakładane na nogi oraz zespolone.

16) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

17) kartridże do przedmiotów, o których mowa w pkt 16.

18) kolczatki drogowe i inne środki służące do zatrzymywania oraz unieruchamiania pojazdów mechanicznych.

Uwaga: Polska Policja dysponuje nowoczesnym uzbrojeniem, które spełnia wszelkie standardy bezpieczeństwa.

Przypominamy:

Link do Ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej ►

O projekcie informacyjno-edukacyjnym "Czy wiesz, że?"

Zachęcamy do nadsyłania własnych pytań z obszaru działań Policji do lidera Projektu – młodszego inspektora Krzysztofa Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka na adres: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl

Powrót na górę strony