Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie projektu INT 45 pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na transgranicznych szlakach komunikacyjnych Pomorza Zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego”

Data publikacji 11.12.2020

W dniu 10 grudnia br. odbyła się wideokonferencja dotycząca podsumowania realizacji projektu INT 45. Gospodarzem spotkania był Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinspektor Tomasz Trawiński, a niemieckiego partnera projektu reprezentował Pan Niels Hoffman – Ritterbusch Prezydent Policji w Neubranderburgu.

W konferencji uczestniczyli także: zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie doktor Marek Jasztal, nadinspektor w stanie spoczynku Jacek Cegieła były Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, prelegenci, przedstawiciele instytucji współpracujących z zachodniopomorską policją  oraz zaproszeni goście. Ze względu na pandemię konferencja odbyła się w trybie online.

Wśród prelegentów niemieckich partnerów swoje wystąpienia mieli przedstawiciele Policji Meklemburgii – Pomorza Przedniego: Dyrektor Inspekcji Policji Kryminalnej w Neubrandenburgu Pan Hano Lüders oraz koordynatorka Zespołu do Współpracy Międzynarodowej w Prezydium Policji Neubrandenburg Pani Ines Bühring. Po stronie polskich przedstawicieli projektów głos podsumowujący projekt zabrali zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie – doktor Marek Jasztal, manager projektu, Kierownik Zespołu Funduszy Pomocowych KWP w Szczecinie Pani Ewa Maślana, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie mł. insp. Dariusz Mejer, specjalista Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie kom. Mateusza Mićko oraz Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Szczecinie mł. insp. Grzegorz Sudakow.

Projekt realizowany był od 2017 roku, jego głównym celem była poprawa bezpieczeństwa i płynności w ruchu drogowym na drogach w rejonie przygranicznym, a naszym partnerem w jego realizacji projektu jest Policja kraju związkowego Meklemburgia -Pomorze Przednie. Policjanci obu Państw w ramach realizacji projektu podjęli działania mające na celu przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w rejonie przygranicznym oraz zminimalizowanie tragicznych skutków wypadków drogowych.

Współpraca Policji zachodniopomorskiej i meklemburskiej w ramach projektu polegała przede wszystkim na wspólnych patrolach oraz ćwiczeniach zgrywających, które miały na celu usprawnienie reakcji obu Policji na zaistniałe zdarzenia drogowe. Do realizacji tych działań zakupione zostały specjalistyczne pojazdy, wyposażone w dwujęzyczne formularze (adresowane do uczestników zdarzeń drogowych z Polski i Niemiec) oraz translatory, które umożliwiają komunikację poszkodowanego z policjantem, a także dwujęzyczne ulotki z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego obu państw. Jednym z elementów projektu jest również poradnik, który za chwilę oddamy w Państwa ręce. Znajdą się w nim między innymi: polsko - niemiecki słownik podstawowych pojęć i zwrotów dla policjantów, wzory dokumentów w obu językach (np. prawo jazdy i dowód rejestracyjny), wzór protokołu badania stanu trzeźwości analizatorem wydechu oraz najważniejsze przepisy, dotyczące ruchu drogowego w obu krajach.

Wyspecjalizowane pojazdy do obsługi zdarzeń w ruchu drogowym (APRD) stanowią potencjał większej ilości kontroli drogowych w rejonie wsparcia, co z kolei przyczynia się do zmniejszenia ilości tragicznych w skutkach wypadków.

Poprawa jakości współpracy służb policyjnych obu krajów w połączeniu z wykorzystaniem zakupionego sprzętu ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo na drogach pogranicza. Pomimo zakończenia realizacji projektu, jego główne cele będą kontynuowane przez funkcjonariuszy po obu stronach Odry.

 

Projekt pn. „ Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na transgranicznych szlakach komunikacyjnych Pomorza Zachodniego i Meklemburgii- Pomorza Przedniego” Umowa o dofinansowanie projektu nr INT 45 z 06.12.2017/13.12.2017”. Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

 

zespół prasowy KWP w Szczecinie / IK

Powrót na górę strony