Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci apelują o prawidłowe oznaczenie swoich posesji

Data publikacji 14.12.2020

Prawidłowe i widoczne oznakowanie posesji jest bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa. Często zdarza się, że Policja, Pogotowie czy Straż Pożarna szuka posesji przez kilka minut, ponieważ właściciel czy też administrator nie dopełnił obowiązku umieszczenia numeru. W przypadku ratowania życia i zdrowia ludzkiego każda minuta ma znaczenie. Dlatego przypominamy właścicielom o obowiązku oznakowania posesji.

Właściwe oznakowanie posesji ma szczególne znaczenie w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek oraz służb ratunkowych. Właściciele nieruchomości nie są w pełni świadomi konsekwencji. Brak tabliczki z numerem porządkowym budynku może zdecydowanie wydłużyć czas oczekiwania na interwencję Policji bądź przyjazd karetki pogotowia. Często zdarza się bowiem, że policjanci, ratownicy medyczni lub strażacy błądzą po terenie, pytając o konkretny adres wezwania. Tym samym tracąc bezcenny czas, który może uratować czyjeś życie.

Prawidłowe oznaczenie budynku, to ustawowy obowiązek właściciela każdej nieruchomości. Tabliczka z numerem porządkowym powinna znajdować się w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Przypominamy! Niedopełnienie obowiązku oznakowania obiektu stanowi wykroczenie z art. 64 kodeksu wykroczeń i zagrożone jest karą grzywny do 250 zł. Właściwe oznaczenie numerem porządkowym posesji ma istotny wpływ na bezpieczeństwo Twoje jak i Twoich najbliższych.

(KWP w Opolu/ mw)

Powrót na górę strony